Helsekonsekvenser av mikroaggresjon

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Den første norske landsomfattende studien av hatytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne viste at rundt en tredjedel av de spurte rapporterte å ha opplevd ett eller flere tilfeller i løpet av siste år. Likevel er det ikke de mest alvorlige tilfeller av hatytringer som er av størst betydning for helse og trivsel for den enkelte. Snarere synes det samlede trykket av negative bemerkninger, nedsettende kommentarer og påminnelser om annerledeshet å være vel så avgjørende for opplevelsen av utenforskap. Det internasjonale begrepet for dette fenomenet er mikroaggresjon.

Målsetting for prosjektet

Etablere en digital “postboks” for å rapportere opplevelser med mikroaggresjon Kvalitative intervjuer med 30 ungdommer Utvikle og pre-teste en norsk versjon av internasjonalt validerte spørreskjema om mikroaggresjon Gjennomføre en spørreundersøkelse rettet til unge med nedsatt funksjonsevne

Målgruppe

Ungdom og unge voksne med nedsatt funksjonsevne eller kroniske sykdommer. Aldergruppe 16-35 år.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

300

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

En mixed-methods studie av fenomenet mikroaggresjon mot ungdom og unge voksne med nedsatt funksjonshemming Norge. Studien inneholder etablering av en digital “postboks” for rapportering om erfaringer, intervjuer med unge som har vært utsatt, rekruttering og opplæring av unge til å intervjue hverandre og drive likemannsarbeid. I prosjektet vil oversette og utvikle en norsk variant av et kartleggingsverktøy, pre-teste og gjennomføre en nasjonal kartlegging for danne en empirisk forståelse av hvordan unge funksjonshemmede opplever mikroaggresjon, og på hvilken måte mikroaggresjon påvirker den psykiske helsen deres. Dette vil være den første norske studien som tar for seg mikroaggresjon mot unge funksjonshemmede.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet gjennomføres over en periode på to år. 2022: Etablere en digital “postboks” Gjennomføre kvalitative intervjuer, Rekruttere unge medvirkere fra brukerorganisasjoner Utvikle og pre-teste en norsk versjon av spørreskjemaet 2023: Distribuere spørreundersøkelse til medlemmer av funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner Analysere datamaterialet Informasjon til allmennhet og organisasjoner, seminar, vitenskapelig artikler

Prosjektleder

Terje Olsen

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Helsekonsekvenser av mikroaggresjon
Organisasjon
Unge funksjonshemmede
Org.ledd
Fafo
Beløp Bevilget
2022: kr 700 000, 2023: kr 700 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.07.2024
Status
Under gjennomføring