Kontaktperson

Ingvild Østli

Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for 38 organisasjoner og grupperinger av ungdom med funksjonshemning og kronisk sykdom. Til sammen har disse over 25.000 medlemmer.

Unge funksjonshemmede har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 2016.

I 2024 HAR UNGE FUNKSJONSHEMMEDE FÅTT STØTTE TIL0PROSJEKTER
DET UTGJØR0KRONER
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har unge funksjonshemmede fått støtte til77prosjekter
totalt har unge funksjonshemmede fått29.651.796kroner i støtte fra stIftelsen dam

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk midler gjennom Unge funksjonshemmede:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter