Hjelp til hjelperne på Kirkens SOS

Søknadssammendrag

Kirkens SOS (KSOS) er en døgnåpen selvmordsforebyggende krisetjeneste på telefon og nett som bemannes av rundt 1000 frivillige medarbeidere tilknyttet 11 senter i Norge.

Da Norge stengte ned 12. mars, flyttet KSOS krisetjenesten fra fysiske til digitalt vaktrom. Frivillige og ansatte møttes digitalt og bemannet krisetjenesten fra kvalitetssikrede hjemmekontor. Vi har delvis gjenåpnet vaktrommene, men mange er fortsatt tilknyttet det digitale vaktrommet og noen har fortsatt ikke mulighet til å gjenoppta sitt frivilligarbeid pga. koronasituasjonen.

Prosjektet «Hjelp til hjelperne» omfatter utvikling av et intranett for frivillige medarbeidere ved Kirkens SOS for å samle all informasjon man har behov for før, under og etter vakt – både på fysiske og digitale vaktrom. Videre skal intranettet omfatte innhold for motivasjon og inspirasjon i rollen som lyttende medmenneske i en krevende tjeneste.

Informasjonsmengden de frivillige må forholde seg til i dag, er tilgjengelig via vaktlisteverktøy, permer/oppslag på vaktrom, e-poster m.fl. Det er mye og uoversiktlig – noe som har blitt enda tydeligere under koronasituasjonen.

Målet med Intranettet er å etablere ett sted hvor frivillige finner informasjonen de trenger i sitt medarbeiderskap. Selvfølgelig i tillegg til personlig oppfølging fra det enkelte senter. Vi håper at intranettet vil styrke opplevelsen av samhold på tvers av digitale og fysiske vaktrom, og at dette kan bidra til å bevare tilhørigheten de frivillige har til Kirkens SOS. Vi tror videre det vil motivere flere til å fortsette i tjenesten til tross for de omstruktureringer vi har foretatt som følge av koronasituasjonen. Prosjektet vil kontinuerlig involvere frivillige og ansatte i KSOS for et best mulig resultat.

Det vil utvikles en pilot som skal testes og evalueres ved oslosenteret innen utgangen av januar 2021. Intranettet vil deretter videreutvikles og tilpasses for samtlige sos-sentre og alle frivillige i KSOS. Prosjektet skal være ferdigstilt i august 2021.

Prosjektleder

Christina Bütof

Detaljer
Prosjektnavn
Hjelp til hjelperne på Kirkens SOS
Organisasjon
Kirkens SOS
Beløp Bevilget
Kr 600.000
Startdato
22.09.2020