Holmenkollstafetten: Syn-Hørsel

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn:
Erfaring fra årets Holmenkollstafett gav en god arena for personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet til å møtes. Her utvekslet de sine erfaringer, sin usikkerhet med å bruke løpe-ledsager og å kunne løpe. Mange brøt en barriere den helgen. Deltakernes positive erfaringer gav mersmak til å fortsette treningen hjemme! Men aldersgruppen var fra 30 år til 70 år, og hvor er den yngre gruppen?

2. Tre målsettinger:
– Danne et damelag og et herrelag som har døvblindhet (30 personer), men minst syv av disse er mellom 15 og 30 år.
– Få nok ledsagere til hver deltaker, og etter deltakerens egne ønsker.
– Videre utprøving av løpe-ledsaging for personer med døvblindhet.

3. Målgruppe:
Målgruppen er personer som har ervervet døvblindhet – uansett årsak til sansetapene -i aldersgruppen 15 år og oppover, samt deltakernes ledsagere.

4. Gjennomføring/fremdriftsplan:
Stafettlagene heter Team SH – DB Norway damer og Team SH – DB Norway herrer. Arrangementet er 11. – 13. mai 2012. Vi ønsker å bruke samme hotell på grunn av hotellets beliggenhet til ulik kollektiv transport, godt møtelokale med belysning og teleslynge. Hotellet har gitt samme pristilbud neste år som vi fikk i år.

Prosjektet er tenkt gjennomført våren 2012:
Januar 2012:
– Prosjektleder inviterer personer med døvblindhet til å melde seg på til Holmenkollstafetten via e-postlisten Kombi syn hørsel idrettsliste, interesseorganisasjonene LSHDB og FNDB, samt andre aktuelle deltakere – særlig de unge. Deltakerne oppfordres til å komme med forslag på sin «løpe-ledsager». Invitasjonen sendes også til det Nasjonale kompetansesystem for døvblinde.
– Prosjektleder inviterer deltakerne til e-postlisten Team SH – DB Norway. Denne vil fungere som referansegruppe og informasjons-kanal.
– Prosjektleder oppretter også egen e-postliste for løpe-ledsagerne og en e-postliste for tolkene.
– Styringsgruppen har møte.
– Prosjektleder har møte med prosjektmedarbeider om fordeling av arbeidsoppgaver.

Februar – April 2012:
– Opprette et «sekretariat» av to personer som har kontakt med hotellet, og bestilling av løpe-vester. De får konkrete oppgaver 11.-12. mai.
– Prosjektleder følger opp deltakerne som ønsker råd og tips på hvordan forberede seg til løpet, og skaffe «løpe-ledsagere» til de som trenger det.
– Utsendelse av konkret informasjon til alle deltakerne, løpe-ledsagerne og tolkene.

Mai 2012:
– Samling fredag 11. mai kl 11 på hotellet med felles lunsj og middag.
– Fredag og lørdag: prøve ut ulike teknikker med løpe-ledsaging, samt øve på veksling m.m. Foredrag av Harald Vik.
– Lørdag ettermiddag gjennomfører Team SH – DB Norway Holmenkollstafetten 2012
– Søndag formiddag; foredrag om kosthold, og utveksling av erfaringer. Hjemreise før lunsj.

August – September 2012:
– Rapportskrivning og avslutning av regnskapet.

5. Betydning:
Det unike med denne prosjektsøknaden er at interesseorganisasjonene LSHDB og FNDB er sammen om et prosjekt. Det er første gang i historien at slikt skjer  Effekten av dette kan gi gode ringvirkninger innad i organisasjonene, og motivere flere medlemmer til å se hva fysisk aktivitet kan gi sammen med andre.

Erfaringene fra Team SH – DB Norway i 2011 gav mersmak til mange, fordi etappen var overkommelig å gjennomføre. De deltakerne som vanligvis ikke var aktive med noen som helst fysisk aktivitet, strålte som en sol etter vel gjennomført løp. De ønsket å fortsette med fysisk aktivitet på sitt hjemsted. De unge voksne som deltar i 2012 kan forhåpentligvis oppleve det samme. Det å ha et konkret mål som virker mulig å gjennomføre hvis de vet at det er lov å gå, mener prosjektleder at det gir motivasjon til noen av de som sliter med å komme seg i gang med jevnlig trening. For andre med døvblindhet som er vant med å løpe, vil denne helgen være et positivt innslag for å treffe igjen kjente og å treffe nye folk med døvblindhet og ledsagere.

Videre opplevde vi at flere frivillige ledsagere og tolker ønsket å stille opp hvis det var behov for løpe-ledsager. Media fulgte noen av deltakerne med døvblindhet, og gjorde allmennheten oppmerksom på at det er fullt mulig å løpe – selv med en døvblindhet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0493.pdf

Sluttrapportsammendrag

1. Bakgrunn. Funksjonshemmingen kombinert syns- og hørselshemming (døvblindhet) gir tre utfordringer; kommunikasjon med omgivelsene, oppfattelse av informasjon, og fri bevegelse, særlig utendørs. I 2011 var det første gang det ble arrangert fysisk aktivitet med Holmenkoll-stafetten var målet. Dette var en fantastisk helg som ble gjentatt i 2012! Årets arrangement fokuserte på å få med ungdom 15-30 år, fordi i 2011 var yngste deltaker 31 år. I Norge er det identifisert 22 unge av ca 500 med dobbel sansetap.
2 Målsettinger. Danne et damelag og et herrelag med løpere som har kombi sansetap (30 personer), men minst 7 av disse er mellom 15 og 30 år. Få en løpe-ledsagere til hver deltaker, og etter deltakerens ønsker. Utprøving av løpe-ledsaging for deltakerne.
3. Gjennomføring. Invitasjon og informasjon ble sendt ut til etablerte nettverk innen døvblindhet. Forberedelse ble utført av prosjektleder og prosjektmedarbeider. E-postliste for deltakere, løpe-ledsagere og tolker gav god informasjonsflyt. Et sekretariat under selve arrangementet avlastet oss med god praktisk hjelp. Alle påmeldte deltakere gjennomførte.
4. Oppnådde resultater. Det ble 15 damer og 14 menn, og kun fem av disse var mellom 15 og 30 år. Alle fikk en løpe-ledsager hver etter sitt ønske. Mange fikk prøve «Harald-bøylen» som er en solid hesteskoformet bøyle som brukes under løp. Den holdes samtidig av løpe-ledsager og den som har dobbelt sansetap. Harald Vik foreleste om sine reiser verden rundt. Det ble utveksling av deltakernes egne erfaringer med trening, og Anne Mette Bredahl foreleste om motivasjon og mulighetene for folk med sansetap til fysisk aktivitet. Alle hadde selv sansetap. Holmenkollstafetten ble vel gjennomført! Deltakerne hadde gule refleksvester som gjorde oss synlig i løypa.Halvparten av deltakerne hadde ikke vært på slikt arrangement før, og ble kjent med andre i samme situasjon som dem, særlig ungdommene med sine familier. Alle tok kontakt med hverandre og stemningen var god.
5. Videre planer. Det satses på prosjektet «Jevn løpstrening: kombi syns-hørselstap» frem til Holmenkollstafetten 2013. Hovedfokus er å få med minst 7 unge mellom 15-30 år blant de 30 som skal delta. I tillegg festes arrangementet på film. Filmen vil bli et dokument som presenteres for alle, og vise hvilken betydning fysisk aktivitet faktisk har for mennesker med kombinert syns- og hørselshemming (døvblindhet).

Prosjektleder/forsker

Berit Rasmussen Øie

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Holmenkollstafetten: Syn-Hørsel
Organisasjon
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde
Org.ledd
Active deafblind!
Beløp Bevilget
2012: kr 388 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
20.12.2012
Status
Avsluttet