Hva med meg? Jeg er mer enn mitt reparerte hjerte.

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Hvordan hjelper man andre når man selv fortsatt sliter? Foreningen har mange likepersoner. Etter hvert godt skolert, og flere har brukt sine erfaringer for å være en støtte for andre. Men hva når man virkelig treffer på utfordringer – gjerne relatert til det en selv har opplevd, men kanskje ikke selv har bearbeidet godt nok? Og hva når de som trenger hjelp trenger mer enn det du klarer å gi? Vi ønsker å gå noen skritt tilbake for å gi våre likepersoner skikkelige verktøy for å bearbeide egne opplevelser; Hva med meg; jeg er mer enn mitt reparerte hjerte.

Målsetting

Ved å gå noen skritt tilbake, trygge og ruste opp våre likepersoner, vil vi kunne være en bedre støtte for de i vår organisasjon som trenger hjelp. Alle trenger å bli sett, også de som er hjelpere. Dette må vi som forening ta ansvar for, og vi ønsker å lage en samling hvor fokuset kun er på dem.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er foreningens likepersoner. Vi har etter hvert rundt 25-30 likepersoner blant våre medlemmer som vil være aktuelle for å delta.

Antall personer i målgruppen

25

Beskrivelse av gjennomføring

For å være en god likeperson må man først og fremst kjenne seg selv. Hva reagerer jeg på, hvilke triggerpunkter har jeg og hva vil jeg ikke snakke om. Mange sliter med traumer fra tidlig barndom som fortsatt sitter i kroppen, og som aldri har vært bearbeidet ordentlig. Angst, uro og redsel for fremtidige operasjoner, og ikke minst død, er vanlig. Vi så mye av dette under fjorårets seminar for medlemmer om psykisk helse. Og når og hvor setter man grenser, både for hva en selv vil dele og for hva man kan hjelpe med. Og når trenger vi å koble inn det profesjonelle hjelpeapparatet? Gjennom en weekendsamling vil vi kunne legge til rette for både god tid og trygge rammer rundt å skulle ta et dypdykk i egen historie. Vi må rydde i eget reir før vi kan bli en god hjelper for andre, med andre ord. Ved flere gode forelesere (om psykologiske reaksjoner på tidligere traumer, om stressmestring og tankemønstre, håndtering av angst og triggerfaktorer) kan vi gi påfyll og innsikt som vil være til stor støtte. Det vil også bli satt av god tid til samtaler i mindre grupper, hvor nettopp det å få fortelle egen historie vil være hovedoppgaven.

Fremdriftsplan

Hotell må bestilles tidlig. Over sommeren må prosjektgruppen etablerers, og en plan for det videre arbeidet må legges med ansvarsfordeling og forslag til program, og foredragsholdere bookes. Invitasjonene blir sendt ut i nov/des, og oppfølging av påmeldte,, og detaljplanlegging vil foregå før og etter jul. Seminaret skal avholdes i feb 2023. Oppfølging av deltagerne, evalueringsskjema og bearbeidelse av tilbakemeldingene vil pågå i mars/april

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Likepersonseminar VMH januar 2023 Stiftelsen Dam.pdf

Prosjektleder/forsker

Anne Giertsen

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Hva med meg? Jeg er mer enn mitt reparerte hjerte.
Organisasjon
Voksne med medfødt hjertefeil
Beløp Bevilget
2022: kr 199 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring