Med medfødt hjertefeil inn i voksenlivet

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

30

Fremdriftsplan

4. kvartal 2022: Prosjektgruppen blir etablert og første møte avholdes. Tid og sted for seminaret må avklares og bestilles (ansvarlig: prosjektleder) 4. kvartal 2022: Innhold, tematikk, innhente utfordringer som ønskes belyst, rådføre med og kvalitetssikre eksterne fagmiljøer og frivillige i målgruppen, booke foredragsholdere (ansvarlig: prosjektleder) 1. kvartal 2023: Sette opp program og sende ut invitasjoner til målgruppen. Påmelding og informasjon til hotellet, reise og spesielle hensyn som må legges til rette for. (ansvarlig: prosjektleder). 1. kvartal 2023: Planlegge teknisk bistand for digital overføring. Likepersonsgruppen lager gruppesamtaler og planlegger oppfølging både via Zoom og enkeltvis. De etiske utfordringene må drøftes, og retningslinjer og fordeling av arbeidsoppgaver for gjennomføringen må avklares. (Ansvarlig: prosjektleder) 2. kvartal 2023: Gjennomføring en helg i mars/april. (Ansvarlig: prosjektleder) 2. kvartal 2023: Evaluering og mottak av tilbakemeldinger. Publisering av foredrag digitalt og andre nyheter som er relevante fra seminaret å dele som artikler eller forskning. Oppfølging av deltagerne og eventuelt kobling med likepersoner for mer langvarig kontakt. (Ansvarlig: prosjektleder) 2. kvartal 2023: Oppsummering og evaluering i prosjektgruppen. Hva bringer vi med oss inn i det videre arbeidet, erfaringer vi har gjort oss og veien videre for å støtte de unges vei inn i voksenlivet med en medfødt hjertefeil. (ansvarlig: prosjektleder)

Prosjektleder/forsker

Anne Giertsen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Med medfødt hjertefeil inn i voksenlivet
Organisasjon
Voksne med medfødt hjertefeil
Beløp Bevilget
2022: kr 25 000, 2023: kr 226 000
Startdato
15.11.2022
Sluttdato
30.06.2023