Opp og stå med VMH – for bedre hjertehelse

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Å holde en aktiv livsstil med regelmessig fysisk aktivitet er viktig for helsen og livskvaliteten, også for voksne med medfødt hjertefeil. Dessverre har det tidligere vært bekymring rundt fysisk aktivitet hos de med hjertefeil, og mange ble i barndommen fortalt at de ikke skulle trene da man trodde at fysisk aktivitet kunne være farlig for dem. På grunn av dette er det mange som ikke er komfortabel med det. Å holde seg i fysisk form kan gi overskudd og energi til å håndtere daglige utfordringer. Mange med medfødt hjertefeil har ikke de samme «reservene» som de født uten hjertefeil. Dette kan være på grunn av den medfødte diagnosen, tilleggskomplikasjoner eller redusert fysisk form. Fysisk aktivitet vil derfor være veldig viktig da det kan gi det overskuddet man trenger når man møter utfordringer og sykdom. Har man bedre fysisk form vil man også kunne komme seg fortere etter hjertekirurgi eller infeksjoner. Man vet også, gjennom studier, at god fysisk form er assosiert med at man lever lengre og ofte får det bedre psykisk. Gjennom vårt prosjekt “Opp og stå med VMH” ønsker vi å legge til rette for, inspirere og motivere til mer fysisk aktivitet for å bedre helsen og legge til rette for sunne hverdagsvaner man kan ta med seg videre i livet. (Voksne med Medfødt Hjertefeil = VMH).

Aktivitet/tiltak/metode

Gjennomføres høsten 2024 og vil inneholde flere elementer for å motivere til økt fysisk aktivitet. – Webinarer gjennom hele høsten; Medisinsk foredrag om helsegevinster, belastning på hjertet, muligheter og begrensninger. Webinarer om motivasjon, om kosthold og ernæring, om Yoga etc. – Korte filmer med inspirasjon til hverdagstrening og bevegelse. – Fagartikler om fysisk helse, samt artikler og filmer som inspirasjon fra andre medlemmer. For å motivere og engasjere hele organisasjonen, vil alle regionlagene våre bli involvert. Et visst konkurranseelement er ofte motiverende for mange, og vi ønsker å tilby appen Dytt.no. De kan skreddersy et opplegg med individuelle mål og lagkonkurranser. All aktivitet teller; vi vet at for mange er det tungt bare å komme seg ut av døren for å gå tur – uten at man må. Helsesituasjonen er forskjellig, men vi ønsker at alle kan delta ut ifra sine forutsetninger. Appen Dytt.no kan tilpasses, så man kan konvertere andre aktiviteter (som å reise seg fra sofaen x-antall ganger, sykle eller gå på ski etc) til skritt som teller inn på totalen. Det skal være lavterskelaktiviteter. Målgruppen er alle 700 medlemmene i VMH. Evaluering : Fordi prosjektet har en varighet på 15 uker, vil vi kunne justere og tilpasse flere av tiltakene hvis noe skulle tilsi det. En totalvurdering av måloppnåelsen vil bli gjort gjennom tilbakemeldinger fra medlemmene og prosjektgruppen. Personvern er vi svært bevisst på; ingen helseopplysninger oppbevares eller deles med andre. Deltagerne må selv avklare med egen lege hvis det er tvil om deltagelse er forsvarlig. Utfordringen kan bestå i at flere tenker at dette ikke er noe for meg, jeg er for syk eller i for dårlig form. Vi må være tydelige på at dette er for alle – et lavterskeltilbud for å hjelpe alle i gang. Alle kan gjøre litt. Nettopp derfor heter prosjektet Opp og stå med VMH, og ikke Opp og gå med VMH. Ikke alle er i stand til å gå så langt og kan bli provosert hvis det blir satt et uoppnåelig mål.

Antall deltakere

700

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Selv moderat trening kan øke fysisk form hos voksne med medfødt hjertefeil, og det å faktisk engasjere seg i litt trening er bedre enn å ikke trene i det hele tatt. Når man trener er nesten hele kroppen deltakende i aktiviteten, og alle organer vil profitere på det. Når man trener vil hjertefrekvensen øke, og man får økt mengde blod ut til kroppen. Dette bidrar til at hele kroppen får mer oksygen, og man styrker muskulaturen og øker kroppens metabolisme. Men hvordan skal man finne motivasjonen til å starte med trening? Når man aldri har holdt på med det før, eller som barn har lært at det kan være «farlig», kan det være vanskelig å komme i gang. Det kan for mange også føles usikkert, da man kanskje ikke føler seg helt trygg. Det er heller ikke til å legge skjul på at flere hjertesyke sliter med overvekt, hvilket ikke er heldig for hjertet, og kan være en ekstra hinder for å være mer fysisk aktiv. Vi ønsker med dette prosjektet, med faglig underbygging gjennom artikler og webinar, vise at helsegevinsten kan, og bør, bli større enn helsefrykten. Selv de med pacemaker, hvor makspulsen er stilt inn, kan utfordres til å tørre å øke pulsen litt. Men for de med ekstra helseutfordringer, vil vi anbefale å konferere egen lege før de setter i gang med altfor store aktiviteter. Ved å motivere og inspirere til hverdagsaktiviteter, håper vi å legge til rette for en varig livsstilsendring som kan gi en helsegevinst på lang sikt. Vi ønsker å styrke samholdet i organisasjonen, blant medlemmer og i regionlagene, og det har vi tro på at vi kan få til gjennom dette helseprosjektet neste høst. VMHs visjon er at alle med medfødt hjertefeil skal ha et best mulig liv, og våre verdier er Fellesskap, livsglede og kunnskap. Alt dette tenker vi at dette prosjektet treffer blink på.

Plan for gjennomføring

Hvis prosjektet får støtte fra Stiftelsen Dam, setter vi i gang så snart som mulig. Dette er en omtrentlig plan som foreløpig er lagt: Februar/Mars: Møte i prosjektgruppen, fordele arbeidsoppgaver og ansvar, lage tidsplan. Involvere regionlagene. Utarbeide en tipsliste til regionlagene for høstens aktiviteter. Mars/april: Bestille foredragsholdere til webinarene, utvikle og tilpasse Dytt.no. Mai/juni: Produksjon av artikler og filmsnutter. Uttesting av Dytt.no. Produksjon av t-skjorter, give-aways, småpremier og annet markedsmateriell. August: Informasjon, påmelding og oppvarming til prosjektstart. September-desember: Gjennomføring og oppfølging. Avslutning 15. desember med nisseløp/nissetreff – direktesendt fra ulike steder i landet, som et webinar hvor alle kan se og delta. Premieutdeling. Januar: Oppsummering, avslutning og evaluering. Hele prosjektgruppen vil få oppgaver, mens prosjektlederne er ansvarlige for gjennomføringen.

Prosjektleder

Anne Giertsen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Opp og stå med VMH – for bedre hjertehelse
Organisasjon
Voksne med medfødt hjertefeil
Beløp Bevilget
2024: kr 360 000, 2025: kr 20 000
Startdato
01.02.2024
Sluttdato
31.01.2025
Status
Under gjennomføring