Hvem er jeg? En dokumentarserie om å ikke finne sin plass.

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

På grunn av den raske utviklingen av kjønnsdysfori hos barn og unge, er forskningsgrunnlaget til den nye gruppen gjennomgående mangelfullt. Derfor bør vi ha en varsom tilnærming i møte med barn og unge som ikke identifiserer seg med sitt biologiske kjønn. At vi nå ser en betydelig økning av barn og unge som ikke identifiserer seg ut fra sitt biologiske kjønn, tyder kanskje også på et samfunnsskapt fenomen, hvor trange kjønnskategorier ikke evner å favne om det rike mangfoldet av personlighetstrekk som finnes. 

Målsetting for prosjektet

Målet er å oppnå visning på lineær TV og/eller web-kanaler. I tillegg vil vi invitere til faglig seminar og gjøre serien tilgjengelig for skoleungdom. Hovedmålet er å gi ungdom med kjønnsidentitetsutfordringer økt kunnskap og skape åpenhet om tvil rundt eget kjønn og kjønnsuttrykk.. 

Målgruppe

Målgruppen er dem som er direkte eller indirekte berørt av tematikken; mennesker med kjønnsidentitetsutfordringer på jakt etter svar og deres nærmeste.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

400000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi søker om støtte til å utvikle en dokumentarserie på 5 episoder á 15 minutter. Etter ferdigstillelse av serien vil vi søke visningsrettigheter hos TV og web-kanaler. Vår foretrukne arena for nasjonal distribusjon er NRK. Vi har knyttet til oss selskapet Leidar og regissør Mari Finnestad til å bistå oss i denne produksjonen. I starten av prosjektet vil vi gjøre henvendelser til relevante personer og organisasjoner som arbeider med kjønnsidentitetsutfordringer. I tillegg til visningsrettigheter på TV vil vi invitere til faglig seminar og meningsutveksling i forbindelse med seriens premiere. Serien vil også bli distribuert via våre sosiale medie-kanaler etter visning på landsdekkende TV. I tillegg vil serien ligge fritt tilgjengelig på nettressursen kunnskapsfilm.no. Siden rommer en rekke filmserier knyttet til ulike fag og tema i grunnskolen og videregående opplæring. Flere av seriene er støttet av Utdanningsdirektoratet, og dette er svært populære digitale ressurser til bruk i skolen.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet påbegynnes januar 2022 og sluttføres april 2023. Selve opptakene gjennomføres juni – september 2022, og redigering påbegynner straks opptakene er gjennomført. Se detaljert fremdriftsplan i prosjektbeskrivelsen. Vi søker visningsrettigheter både underveis og etter ferdigstillelse av prosjektet. Distribusjon i egne mediekanaler og på kunnskapsfilm.no vil bli gjort først etter visning.

Prosjektleder

Tone Maria Hansen

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Hvem er jeg? En dokumentarserie om å ikke finne sin plass.
Organisasjon
Harry Benjamin ressurssenter
Org.ledd
Leidar Norway
Beløp Bevilget
2022: kr 1 250 000
Startdato
10.01.2022
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring