Digitale tilbud for personer med kjønnsinkongruens

Skaper nettverk, mestring og selvutvikling for personer med kjønnsinkongruens.

Trening for personer med kjønnsinkongruens skal gi bedre påkobling mellom hodet og kroppen. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

Gjennom digital trening, individuelle utviklingssamtaler, selvutviklingsgruppe og sosial aktivitet jobber Harry Benjamin ressurssenter for å styrke enkeltmennesker på veien mot et bedre liv

I prosjektet Digitale tilbud for personer med kjønnsinkongruens legges det vekt på å styrke selvbildet til deltakerne, og rette et fokus mot den enkeltes prosess og situasjon. Prosjektet er sammensatt og skal helhetlig jobbe for at deltakerne opplever mestring og fellesskap. Deltakerne skal på denne måten gå styrket videre i livet og utvikle seg slik at de kan gi støtte til andre i lignende situasjoner.

– Våre tilbud som selvutviklingsgrupper, sosiale treff og trening kan også være et viktig tilbud for nettverksbygging, sier prosjektleder Tone Maria Hansen

Fysisk og psykisk helse

Prosjektet er viktig for både den psykiske og fysiske helsen. Ved å kombinere individuelle utviklingssamtaler og selvutviklingsgrupper med digitale treningstilbud, gir prosjektet et helhetlig tilbud. I kombinasjon skal dette gjøre at den enkelte skal bli rustet til å mestre sin livssituasjon. Hjelp til selvhjelp er et viktig verktøy deltakerne i selvutviklingsgruppen lærer.

– Vi håper at i denne vanskelig tiden for mange, skal våre digitale tilbud og aktiviteter i regionallag bidra til en mindre følelse av ensomhet og styrke dere psykiske og fysiske helse, sier Hansen.

Prosjektet har fått støtte gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, som er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Dam.

Påvirket av koronapandemien

Prosjektideen kom da det ikke lenger var mulig å gjennomføre fysiske aktiviteter og treff. Spesielt de med lite nettverk mistet både sosiale aktiviteter og annen støtte som følge av dette. En del følte seg mer ensomme enn vanlig, og savnet å ikke kunne delta på aktiviteter gjennom Harry Benjamin ressurssenter.

– Vi så derfor at det var svært viktig å få opp et tilbud til de som trenger det mest, forteller Hansen.

Har du en god idé og ønsker å søke prosjektstøtte? Les om alle Stiftelsen Dams programmer her!


Søknadssammendrag

Bakgrunn
Harry Benjamin ressurssenter er opptatt av å gi våre medlemmer gode råd og støtte i forbindelse med koranavirussituasjonen i Norge. På grunn av koronapandemien har HBRS måttet avlyse fysiske møter og våre tilbud som selvutviklingsgrupper, individuelle utviklingssamtaler og fysisk trening.

Målsetning
Prosjektet skal være en arena for å styrke enkeltmennesker på veien mot et bedre liv. Denne veien er individuell, men erfaring viser ofte at det er nødvendig med veiledning og motivasjon for å finne fram. Like viktig kan det være å gå veien sammen med andre i samme situasjon for å dele erfaringer og finne støtte. Deltagerne skal gå styrket videre i eget liv samtidig som de kan være til støtte og hjelp for andre i lignende situasjon.

Målgruppe
Personer som opplever kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori. Deltagere på selvutviklingsgrupper og utviklingssamtaler vil være fra 18 år og eldre. Aktiviteter i våre regionallag er barn, unge og voksne.

Metode
Prosjektet legger opp til to digitale selvutviklingsgrupper. Gruppene ledes av psykolog Asle Offerdal.

Terapeutiske utviklingssamtaler er individuelle og ledes av Monica Wegling. I dette prosjektet har vi lagt opptil at 10 personer kan få 2 timer terapeutiske utviklingssamtaler per mnd. fra september.

Trening for personer med kjønnsinkongruens handler om trening i grupper på digital Platform. Trening ledes av Monica Wegling som er utdannet personlig trener fra Norges idrettshøgskole.

Sosial aktivitet i regi av regionallag. Det er kafe treff, spillekveld, bowling, minigolf, kino med mere. Det handler om inkludering og nettverksbygging.

Tidsplan
September til februar 2021.

Forventet resultat
Forebygging og rehabilitering av den psykiske helsen med selvutviklingsgrupper, individuelle utviklingssamtaler og nettverksbygging kan gi mestringsfølelse, trygghet og stolthet. Deltagelse i selvutviklingsgruppe og individuelle samtaler er svært viktig for mange. Vi ser også at mange isolerer seg og får i tillegg dårlig fysisk helse. Digital trening kan være et viktig tilbud for denne gruppen.

Prosjektleder

Tone Maria Hansen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digitale tilbud for personer med kjønnsinkongruens
Organisasjon
Harry Benjamin ressurssenter
Beløp Bevilget
Kr 135.500
Startdato
03.09.2020