Hvor går grensa? Min kropp, mine grenser

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Medlemmene i FFM har gitt uttrykk for at vi har et behov for et prosjekt som fokuserer på grensesetting i forhold til egen kropp. Mange muskelsyke trenger mer hjelp enn andre, og det medfører en rekke vanskelige problemstillinger, både for den muskelsyke og for de som skal hjelpe. Problemstillingen ble tatt opp i plenum på foreningens landsmøte, og ble godt mottatt av foreningens tillitsvalgte. Etter dette har FFM inngått en intensjonsavtale med Frambu om å samarbeide om å søke om midler til å utvkle et kurs og et hefte om temaet.

Målsetting

Muskelsyke med behov for assistanse. Heftet prosjektet vil munne ut i vil kunne være relevant for andre bevegeløseshemmede og for de som yter slik assitanse.

Målgruppe

Muskelsyke med behov for assistanse. Heftet prosjektet vil munne ut i vil kunne være relevant for andre bevegelseshemmede og for de som yter slik assitanse.

Antall personer i målgruppen

30

Beskrivelse av gjennomføring

Foreningen for Muskelsyke ansetter en prosjektleder i 50% stilling i ett år for å lede prosjektet. Det nedsettes en referansegruppe av frvillige brukermedvirkere og en faglir representant for Frambu senter for sjeldne diagnoser. I fellesskap utvikles et detaljert program for et helgekurs om grensesetting. Frambu står for de faglige innslagene på helgekurset, enten ved egne ansatte, eller ved å hente inn annet fagpersonell fra NKM-samarbeidet. Den muskelsyke forfatteren Ola Schrøder Røyseth, som har skrevet om assistanse og seksualitet, kommer også til å bidra med et foredrag. Alle de faglige innslagene vil bli fulgt opp med diskusjon og erfaringsutveksling blant de frivillige brukerne som deltar på kurset. Vi ser for oss 15 deltakere pluss assistenter. I ettertid vil både foredragene og brukererfaringene bearbeides til et hefte om grensesetting ved bruk av assistenter. Heftet vil primært rettes mot brukere, men vil nok også være av interesse for fagpersonell som skal assistere muskelsyke og andre bevegelseshemmede med assistansebehov. Dette heftett vil bli lansert med et nytt, videreutviklet kurs der vi inviterer medlemmer fra Foreningen for Muskelsykes Ungdom

Fremdriftsplan

Januar: Oppstart referansegruppe, planlegging av faglige innslag Februar: Fastsette program, promotere kurset mot målgruppen. Mars: Påmeldingsfrist. April: Ferdigstille foredrag og materiell Mai/juni: Avvikle helgekurs juni-september: Bearbeide foredrag og brukererfaringer til et temahefte Oktober/november: Invitere til lansering på kurs for yngre målgruppe. Grafisk utforming og trykking av hefte. Desember: Lansering kurs og rapportering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport for #218165 Hvor går grensa – Min kropp, mine grenser, med vedlegg.pdf

Prosjektleder/forsker

Tollef Ladehaug

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Hvor går grensa? Min kropp, mine grenser
Organisasjon
Foreningen for Muskelsyke
Beløp Bevilget
2018: kr 674 799
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
01.04.2019
Status
Under gjennomføring