Informasjonsfilm for muslimske familier.

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det å få et funksjonshemmet barn som muslim får konsekvenser for hele familien. Det føles som en stor skam og man gjemmer seg ofte i en lukket hjemme tilværelse. Skilsmisse og stor splid i familien er ofte vanlig. Mange tror på åndelig helbredelse og mange har lite kunnskap. De synes det er vanskelig å oppsøke det offentlige tjenesteapparatet for å få hjelp. Undersøkelser viser at de opplever store problemer i forhold til det offentlige tjenesteapparatet. De føler at de ikke passer inn blant funksjonsfriske mennesker med innvandrerbakgrunn, eller i fora med norske funksjonshemmede.

Målsetting

Hovedmålsettingen er å lage en opplysningsfilm på ca. 30 minutter som gis ut til familiene, moskeer, helsesøstre og hjelpeapparat i bydel gamle Oslo. Filmen skal vise at det at det ikke er noen skam å få et annerledes barn. Alle er velkommen i vårt samfunn.

Målgruppe

Målgruppen er muslimske familier, spesielt pakistanske, som har barn med spesielle behov.

Antall personer i målgruppen

70

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektgruppen vil bestå av 2 ledere fra moskeen, 1 representant fra bydel gamle Oslo, 1 representant fra Williams syndrom og filmselskapet. Foreningen Williams syndrom vil være aktivt med i prosjektet og er søker for midlene. Erik Andersen, pensjonert politimann og leder i Norsk foreningen for Williams Syndrom er prosjektleder. Han har jobbet tett med moskeene som representant fra politiet i 10 år. Erik Andersen ble tildelt OXLO-prisen i 2016. En utmerkelse som tildeles personer som har gjort en betydelig innsats for å bidra til å gjøre Oslo til en romslig, inkluderende og åpen by. Det er gjennomført møter med Frambu,Moskeens ledelse, Norges Handikapforbund og Bydel gamle. Det vil gjennomføres flere møter med disse instansene for videre samarbeid om prosjektet. Fagpersoner innen offentlig sektor vil kontaktes for å frem hvilke muligheter man har ang krav og rettigheter. Vi skal følge 2 muslimske familier som har barn med downs syndrom i deres hverdag. Vi ønsker at disse familiene skal bli en gruppe som deler erfaringer og får et vennskap. Imanen skal motivere familier til å komme til moskeen, se de mulighetene som samfunnet tilbyr og ikke føle skam for at de har et annerledes barn. Han vil også foreta hjemmebesøk ved behov.

Fremdriftsplan

Prosjektet starter ved å lage skisser til filmen. Videre vil vi arbeide med de familiene som har sagt de ønsker å være med som brukermedvirkere. Det vil ha stor betydning at dette temaet tas opp i moskeen og at det er familier som står frem. Det vil være et tett samarbeid med bydel gamle Oslo, Frambu og moskeen. Filmen skal til slutt vises i moskeen. Etter endt prosjekt, skal vi formidle denne informasjonen/kunnskapen til andre moskeer/miljøer.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Muslimske familier.pdf

Prosjektleder/forsker

Erik Andersen

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Informasjonsfilm for muslimske familier.
Organisasjon
Norsk forening for Williams syndrom
Beløp Bevilget
2017: kr 250 000
Startdato
02.08.2017
Sluttdato
01.10.2018
Status
Under gjennomføring