Informasjonsfilmer om pakkeforløp lungekreft

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

4000

Fremdriftsplan

2023: 1. august: oppstartsmøte, arbeidsgruppen fra Ahus, Lungekreftforeningen og Applaus! film&tv konstituerer seg og starter med å lage en oversikt over hva hver av de ni filmene må inneholde av informasjon, hvilke personalressurser som er tilgjengelig og hvilke praktiske muligheter og begrensninger produksjonen kan møte. August, september : Manuskript utvikles, planer for gjennomføring av opptak, utvelgelse av skuespillere og teknisk stab bestemmes. Ferdig manus og produksjonsplan skal være godkjent før sommerferien innen 30. juni. Oktober og november: Opptak gjennomføres. Dette arbeidet er spredt over flere uker for å tilpasses kapasiteten på Ahus. November og desember: Redigering av de ni filmene og utvikling av landingsside på Ahus` hjemmesider, med tekster, eventuelle lenker, illustrasjoner m.v. Før endelig ferdigstillelse vil filmene bli vist for fokusgrupper bestående av pasienter og medarbeidere på Ahus. November, uke 45: Førpremiere på et par filmer på konferansen Lungekreftforeningen arrangerer i anledning av verdens internasjonale lungekreftdag. 2024 Februar: Filmene publiseres på Ahus’ hjemmesider. Februar/ mars Filmer og informasjonsprogram distribueres til samarbeidspartnere og brukere. April: Evaluering og rapportering til Dam.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Informasjonsfilmer om pakkeforløp lungekreft
Organisasjon
Lungekreftforeningen
Beløp Bevilget
2023: kr 375 000
Startdato
01.08.2023
Sluttdato
29.12.2023
Status
Under gjennomføring