Lungekreftdagboken

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Da fotografen Kay Berg fikk lungekreft i desember 2020 kontaktet han venn og samarbeidspartner Harald Herland for å planlegge dokumentarfilm om prosessen Kay skulle gjennomgå med operasjon og behandling. Harald har arbeidet med helsejournalistikk i snart 30 år, og produserer filmer, artikler og livestreamsendinger for Lungekreftforeningen, så dette var et naturlig samarbeid. Temaer som menns helse og vegring for å oppsøke lege, psykisk bearbeiding av alvorlig sykdom, en fantastisk teknologisk behandling betalt av samfunnet og stigma rundt lungekreft er naturlige temaer filmen skal formidle.

Målsetting for prosjektet

Å informere om at det finnes ulike former for lungekreft der mange blir som har levd sunne liv også blir rammet. Dette for å skape samtaler om skam og stigma. For å imøtekomme frykt skal vi fortelle at dagens behandling gir håp for stadig flere. Aktivt forhold til egen helse er også viktig.

Målgruppe

Primærmålgruppen er vosken nordmenn, nydiagnostiserte lungekreftpasienter og deres pårørende samt medlemmer i Lungekreftforeningen og deres samarbeidspartnere.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

500000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Kay Berg filmet seg selv før lungekreftoperasjonen, han arrangerte filming av sin egen operasjon, utført med dataassistert kikkhullskirurgi. Og han har filmet og fotografert seg selv under cellegiftbehandling og rekonvalesens. Opptakene ble gjennomført vinteren og våren 2021 og planen var at disse opptakene skulle suppleres med intervjuer høsten 2021. Dessverre døde Kay plutselig av hjertestans i slutten av august 2021, og ble bare 55 år gammel. Vi skal derfor supplere Kays opptak med intervjuer og scener med en annen lungekreftpasient som nylig er operert og behandlet forteller om sin prosess og kommenterer Kays tanker og følelser. Denne pasientens pårørende deltar også og gir stemme til en gruppe som ofte blir oversett. Andre medvirkende i filmen er kirurgene på Haukeland sykehus, filosofen Henrik Syse og lungekreftspesialisten Åslaug Helland. Syse er opptatt av teknikker vi kan bruke i møter med kriser, men Helland er en våre fremste eksperter på nye behandlingsmetoder.

Fremdriftsplan for prosjektet

Opptak med pasienten Kay Berg er gjennomført. 3. januar `22 vilt vil arbeidet med å finne pasient 2 starte. Opptak av pasient og pårørende og andre medivirkende vil starte 1. mars `22 og pågå fram til august. Etterarbeid starter 1. august med ferdigstilling av film 1.oktober. Arbeidet med mediekontakter og planlegging av konferansen starter 1.okt. Premiere og konferanse på Lungekreftdagen 9. nov.22. Jan 2023 revideres regnskap og rapport skrives

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Dokumentarfilmen er et viktig hjelpemiddel i likepersonsarbeidet over hele landet. Filmen vil gi en god inngang til gode samtaler og diskusjoner mellom pasient og alle som står rundt pasienten av pårørende, helsepersonell og hjelpere som likepersoner. Filmen skal også bli et godt redskap i medlemsmøter og informasjonsmøter som Lungekreftforeningen arrangerer. Mange lungekreftpasienter er godt voksne som ikke er vant til å snakke om egen fysiske og mentale helse. Også for denne gruppen vil filmen være en døråpner for samtaler. Gjennom aktivt pressearbeid der lokallagene kontakter sine lokalaviser og andre lokale medier når disse lokallagene ut i sitt arbeidsområde. En viktig effekt av dette mediearbeidet er øket motivasjon og stolthet over egen innsats innad i lokallagene. Primærmålgruppen er voksne nordmenn, nydiagnostiserte lungekreftpasienter og deres pårørende, smedlemmer i Lungekreftforeningen og deres samarbeidspartnere.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

«Lungekreftdagbøkene ble lansert på Lungekreftkonferansen 10. november 2022 og samtidig publisert på Youtube og embeddet til Lungekreftforeningens hjemmeside og i egne SoMe-kanaler. Dette er en film som skal være viktig del av informasjons- og likemannsarbeidet i mange år framover. Med bakgrunn i at filmen er en del av et langsiktig kommunikasjonsarbeid er det tidlig å evaluere effektmål. Tilbakemeldingene fra premieren, der 200 deltakere var til stede, var udelt positive og tilbakemeldingene i sosiale medier er udelt positive. Filmen gjør inntrykk.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

5000

Prosjektgjennomføring/Metode

Som tidligere beskrevet var de opprinnelige planene å basere en større del av filmen på opptak gjort av Kay Berg, supplert med intervjuer og opptak gjort av fotograf i Applaus film, Harald Herland. Nå ble ikke opptak i månedene etter januar 2021 mulig på grunn av smitterestriksjoner. Da Kay Berg døde høsten 2021 kontaktet Applaus film Gunn Lægreid Haldorsen med forespørsel om hun ville delta i filmen. Hun sa ja, og fra årsskiftet 2021/ 2022 fulgte vi Gunn og familien hennes tett med kamera. Vi er med på kontroller, på legebesøk, på hverdagslige aktiviteter og vi er med Gunn når hun taler til russen i Bømlo. Kombinasjonen av Kay Bergs røffe kameraføring og direkte og korthogde kommentarer med Gunn Lægreid Haldorsen sine varme og reflekterte tanker om sin sykdom skaper en spennende dynamikk der elementene utfyller hverandre.

Resultater og resultatvurdering

Så langt, tre måneder etter lansering har vi ikke nådd det antall mennesker som vi har satt oss som endelig mål. 2000-3000 ut av 500 000 er det kvantitative målet. Gode samtaler på møter og konferanser i regi av Lungekreftforeningen er kvalitativt mål. Filmen Lungekreftdagbøkene skal være et verktøy for kommunikasjon i lang tid framover, og vil nå bredt ut. Det vi ikke er helt fornøyd med p.t. er pressedekning som til nå ikke har vært på ønsket nivå. Gunn og datteren Maria var gjester i TV2s God morgen Norge og en kronikk skrevet av Gunn i Bergens Tidende fikk svært stor oppmerksomhet. Portrettintervju med Gunn i Lungekreftforeningens eget medlemsblad Pust har fått svært mange lesere. Post mortem publiserte Bergens Tidende et mange siders stort oppslag om Kay Berg og filmprosjektet vårt.

Oppsummering og videre planer

Vi er svært godt fornøyde med at filmen er blitt så sterk og tankevekkende som vi ønsket og tilbakemeldingene er udelt positive. Til tross for korona og et uventet dødsfall har vi manøvrert dette prosjektet i land. Lungekreftforeningen vil ta filmen med ut i opplæringen av likepersoner, og likepersoner skal bruke filmen som en døråpner for samtaler. Kampanjer i sosiale medier er planlagt ut over våren 2023. Filmen vil også bli vist ved Lungekreftforeningens landskonferanse i april `23. Vi er i dialog med Kreftforeningen om publisering på deres egne flater i sosiale medier og vil bruke filmen i

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Lungekreftdagboken
Organisasjon
Lungekreftforeningen
Org.ledd
Applaus! film & tv as
Beløp Bevilget
2022: kr 350 000
Startdato
03.01.2022
Sluttdato
09.11.2022
Status
Under gjennomføring