Lungekreftdagboken

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Da fotografen Kay Berg fikk lungekreft i desember 2020 kontaktet han venn og samarbeidspartner Harald Herland for å planlegge dokumentarfilm om prosessen Kay skulle gjennomgå med operasjon og behandling. Harald har arbeidet med helsejournalistikk i snart 30 år, og produserer filmer, artikler og livestreamsendinger for Lungekreftforeningen, så dette var et naturlig samarbeid. Temaer som menns helse og vegring for å oppsøke lege, psykisk bearbeiding av alvorlig sykdom, en fantastisk teknologisk behandling betalt av samfunnet og stigma rundt lungekreft er naturlige temaer filmen skal formidle.

Målsetting

Å informere om at det finnes ulike former for lungekreft der mange blir som har levd sunne liv også blir rammet. Dette for å skape samtaler om skam og stigma. For å imøtekomme frykt skal vi fortelle at dagens behandling gir håp for stadig flere. Aktivt forhold til egen helse er også viktig.

Målgruppe

Primærmålgruppen er vosken nordmenn, nydiagnostiserte lungekreftpasienter og deres pårørende samt medlemmer i Lungekreftforeningen og deres samarbeidspartnere.

Antall personer i målgruppen

500000

Beskrivelse av gjennomføring

Kay Berg filmet seg selv før lungekreftoperasjonen, han arrangerte filming av sin egen operasjon, utført med dataassistert kikkhullskirurgi. Og han har filmet og fotografert seg selv under cellegiftbehandling og rekonvalesens. Opptakene ble gjennomført vinteren og våren 2021 og planen var at disse opptakene skulle suppleres med intervjuer høsten 2021. Dessverre døde Kay plutselig av hjertestans i slutten av august 2021, og ble bare 55 år gammel. Vi skal derfor supplere Kays opptak med intervjuer og scener med en annen lungekreftpasient som nylig er operert og behandlet forteller om sin prosess og kommenterer Kays tanker og følelser. Denne pasientens pårørende deltar også og gir stemme til en gruppe som ofte blir oversett. Andre medvirkende i filmen er kirurgene på Haukeland sykehus, filosofen Henrik Syse og lungekreftspesialisten Åslaug Helland. Syse er opptatt av teknikker vi kan bruke i møter med kriser, men Helland er en våre fremste eksperter på nye behandlingsmetoder.

Fremdriftsplan

Opptak med pasienten Kay Berg er gjennomført. 3. januar `22 vilt vil arbeidet med å finne pasient 2 starte. Opptak av pasient og pårørende og andre medivirkende vil starte 1. mars `22 og pågå fram til august. Etterarbeid starter 1. august med ferdigstilling av film 1.oktober. Arbeidet med mediekontakter og planlegging av konferansen starter 1.okt. Premiere og konferanse på Lungekreftdagen 9. nov.22. Jan 2023 revideres regnskap og rapport skrives

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Lungekreftdagboken
Organisasjon
Lungekreftforeningen
Org.ledd
Applaus! film & tv as
Beløp Bevilget
2022: kr 350 000
Startdato
03.01.2022
Sluttdato
09.11.2022
Status
Under gjennomføring