Interaktiv krisehjelp

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Ta5.no er en nettjeneste utviklet av Kirkens SOS for å nå menn i krise. Prosjektet er støttet av Helse og Rehabilitering. Bakgrunnen for prosjektet var erfaringer fra Kirkens SOS sitt arbeid med selvmordsforebyggende internettjeneste. Brukerdata fra Kirkens SOS sin meldingstjeneste på nett viste at tilbudet i hovedsak blir brukt av kvinner. Samtidig vet vi at menn er overrepresentert i forhold til gjennomførte selvmord.

 

Unge menn er aktive nettbrukere, men de bruker i liten grad tilbud fra Kirkens SOS, og de bruker ikke helsetjenester heller. Målsetting med denne satsningen var å nå ut til unge menn. Vi ville lage et lavterskeltilbud som møter besøkende på en god måte og gir dem redskaper til å håndtere sin psykiske krise – uten at de trenge si noe om hvordan de har det.

 

Resultatet ble nettsiden www.ta5.no. Nettsiden har fem bolker, hvor av fire er aktiviteter med stor grad av interaktivitet og en bolk med fakta om selvmord og psykiske lidelser. 

 

Sidene ble lansert gjennom media og reklamekampanjer på Internett. Trafikken og tilbakemeldingene fra de som brukte sidene, tyder på at de har virket etter hensikten. Aktivitetene har vært bruk over 15.000 ganger siden lanseringen, og sidene brukes fremdeles. Ta5.no åpner opp for refleksjon om eget liv, og klarer på en lettfattelig og underholdene måte å gi innskriver tilbakemeldinger uten at de må vrenge sjelen sin for noen.

 

Ta5.no er første gang et gjennomført visuelt, aktivitetsorientert og interaktivt nettsted er benyttet innen vårt fagområde i Norge.  Kirkens SOS mener prosjektet har vist at det er store muligheter til å komme i kontakt med nye brukergrupper gjennom Internett. I det videre ønsker Kirkens SOS å utforske flere varianter av dette for å sikre at enda flere får et tilbud som er tilpasset deres behov nå krisen rammer.

Prosjektleder/forsker

Kåre Dag Mangersnes

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Interaktiv krisehjelp
Organisasjon
Kirkens SOS Norge
Beløp Bevilget
2006: kr 270 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet