Kanskje kommer kongen? – en videreføring av fellesmåltider for eldre

Søknadssammendrag

En undersøkelse fra 2017, viser at det er en klar sammenheng mellom ensomhet og helse, og at sosiale relasjoner er en faktor som kan påvirker dette. Kvaliteten og hyppighet på sosiale relasjoner har betydning for om man føler seg inkludert eller ekskludert. God mat og måltider har betydning for helse og trivsel og er en viktig del av hverdagen, og det grunnleggende for folk i alle aldre er tilgang på sunn og god mat sier Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold. Flere eldre vil like å kombinere måltider med sosiale aktiviteter også på tvers av generasjoner.

Derfor ønsker Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) å videreføre et sosialt tilbud til hjemmeboende eldre gjennom felles middagsbespisning kalt «Kanskje kommer kongen, hvor tanken bak er at N.K.S dekker tilbords mens det er den eldre selv som er «konge» for en dag ved oppmøte til disse felles måltidene. Hensikten er å skape en arena hvor de eldre får en god opplevelse av sosialt felleskap med likesinnede samtidig som de spiser et næringsrikt og hyggelig måltid sammen.

Ett av målene med Kanskje kommer kongen? er at flere eldre hjemmeboende skal få delta på møteplasser hvor det serveres et godt og næringsrikt måltid. I tillegg ønsker vi med prosjektet at flere eldre hjemmeboende får være sosiale sammen med andre, få ett bedre sosialt nettverk og føle seg inkludert i samfunnet. N.K.S. håper tiltaket vil redusere ensomhet.

N.K.S. ønsker å rekruttere minimum 20 lokalforeninger gjennom frivilligheten. Ved å arrangere møteplasser regelmessig vil vi kunne nå i gjennomsnitt 2500 eldre hjemmeboende i løpet av et år fordelt på 20 lokalforeninger.

Prosjektleder

May Britt Buhaug

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
Kanskje kommer kongen? – en videreføring av fellesmåltider for eldre
Organisasjon
Norske kvinners sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
08.04.2022