Kirkens SOS Digital – En heldigital frivillighetstjeneste i KSOS?

Søknadssammendrag

Antall selvmords-samtaler har doblet seg under koronakrisen. Vi har registrert mer ensomhet og isolasjon, depresjon og selvmordstanker. Vi er overbevist om at det i tiden fremover vil være stort behov for krisetjenestene til KSOS. Derfor trenger vi flere frivillige.

Koronakrisen har vist oss at det er mulig å drive deler av KSOS fra hjemmekontor og samtidig ivareta sos-oppdraget. De frivillige som har tatt vakter hjemmefra har vært svært fornøyde, hele organisasjonen har fått et digitalt løft og vi har gjennomført store tiltak ved å samarbeide på tvers av hele landet.

Det overordnede målet til KSOS er å forebygge selvmord og fremme livsmot og håp i møte med mennesker i følelsesmessige og eksistensielle kriser.

Målet med denne søknaden er å rekruttere og lære opp 100 nye frivillige i et forprosjekt for en heldigital frivillighetstjeneste i KSOS. Med 100 flere frivillige kan vi besvare 20 000 flere henvendelser per år. Dette kommer i tillegg til at vi hvert år rekrutterer 300 frivillige for til enhver tid å ha 1000 frivillige i tjenesten.

Med hjemmekontorløsninger kan vi inkludere mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser, mennesker som er i risikogrupper mhp Korona, samt folk som bor langt fra et fysisk KSOS-senter. Gjennom å rekruttere i et større nedslagsfelt og større spekter av frivillige, gjør vi det mulig for flere i hele Norge å bli frivillig i KSOS og kan øke svarprosenten vesentlig i fremtiden.

For å lykkes med KSOS Digital er det en forutsetning at kvaliteten er like god som på de fysiske sentrene. Det vil være behov for å digitalisere rekruttering av frivillige, opplæring og oppfølging med veiledning og andre kvalitetssikrende tiltak.

Målgruppen (innringere/innskrivere) for prosjektet er i prinsippet alle i Norges befolkning som trenger en å prate med. Vi ser at personer som ikke tidligere har kontaktet oss har tatt kontakt nå under koronakrisen.Kirkens SOS Digital – En heldigital frivillighetstjeneste i KSOS?

Prosjektleder

Christine Rokkedal

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Kirkens SOS Digital – En heldigital frivillighetstjeneste i KSOS?
Organisasjon
Kirkens SOS
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
18.08.2020