Krisetjeneste for minoriteter

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Kirkens SOS er Norges største selvmordsforebyggende krisetjeneste. Tjenesten bemannes med skolerte frivillige medarbeidere i en kontraktsbundet tjeneste. Alle som trenger det kan ringe for å få snakke med et medmenneske når man er i krise.

 

Innvandrere og mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn bruker i liten grad Kirkens SOS’ krisetjenester. Som et selvmordsforebyggende tiltak ønsker Kirkens SOS å jobbe spesielt med å nå mennesker med minoritetsbakgrunn for å avdekke mulig selvmordsfare som en følge av følelsesmessig og/eller eksistensiell krise, da forskning tyder på at disse gruppene er spesielt utsatt.

 

Med et toårig pilotprosjekt ønsker Kirkens SOS å finne ut om det er et behov for en egen krisetjeneste for minoriteter. Helse og rehabilitering støttet prosjektets første år, som ble brukt til å knytte kontakter og bygge opp en faglig basis for krisetjenesten. Det ble også rekruttert frivillige medarbeidere som fikk et spesielt tilrettelagt kurs. Første fase i pilotprosjektet er gjennomført og alt er klart for åpningen av Krisetelefon for minoriteter. Gjennom kontaktarbeid er det skapt relasjoner som kan brukes både til faglige innspill i det videre arbeidet og som informasjonskanaler for å spre informasjon om krisetelefonen.

 

Gjennom støtte fra Helse og Rehabilitering skal neste fase i pilotprosjektet gjennomføres i 2009, med prøvedrift av telefonen. I 2009 vil man også jobbe med å spre informasjon om tilbudet målrettet mot grupper som kan tenkes å bruke telefonen. Man vil også videreutvikle metodearbeidet, gjennom erfaringer fra samtaler man har med innringere, og gradvis utvide åpningstiden noe, for å skape bedre tilgjengelighet. Pilotprosjektet fortsetter, og man vil på bakgrunn av erfaringer fra 2009 vurdere om Krisetelefon for minoriteter skal etableres som en permanent ordning.


 

Prosjektleder/forsker

Inger Johanne Aas

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Krisetjeneste for minoriteter
Organisasjon
Kirkens SOS Norge
Beløp Bevilget
2008: kr 200 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet