Kroppen min og jeg; I møte med aktivitet og utfoldelse

Søknadssammendrag

BAKGRUNN:
Ved spiseforstyrrelser har mat og kropp blitt et språk for å håndtere livsproblemer og følelser. Mange opplever at det er vanskelig å forholde seg til kroppen sin og har følgelig dårlig kontakt med egne følelser og behov. I tillegg har de fleste med en spiseforstyrrelse lav selvfølelse.

I tilnærming til mennesker med spiseforstyrrelser, jobbes det derfor ofte med å «koble hodet på kroppen». Dette innebærer blant annet å lære seg å kjenne og lytte til kroppens signaler og behov til enhver tid, samt styrke selvfølelsen for å lære at man er bra nok selv uten spiseforstyrrelsen. For mange kan det også handle om å bryte med uhensiktsmessige mønstre tilknyttet fysisk aktivitet og annen utfoldelse.

Koronapandemien har særlig vært utfordrende for mange med utfordringer knyttet til mat, kropp, vekt, trening og selvfølelse. I tillegg til økt symptomtrykk, rapporterer mange om økt ensomhet og vanskeligheter som følge av tidvis strenge smitteverntiltak.

MÅL OG HENSIKT:
Å skape en trygg og inkluderende øvingsarena der deltakerne kan tilegne seg ny kunnskap og lære mer om seg selv og kroppen sin i møte med ulike aktiviteter og utfoldelse. Videre å skape en sosial møteplass som motvirker ensomhet, bryter destruktive mønstre og appellerer til deltakelse, utvikling og mestring.

METODE:
Aktivitetsgruppe med inntil 8 deltakere som går over 8 uker. Her flettes fysisk aktivitet og andre aktiviteter sammen med kunnskap om kropp, selvfølelse, kosthold og hvile.

MÅLGRUPPE:
Voksne brukere (over 18 år) av lavterskeltilbudet ROS – rådgivning om spiseforstyrrelser i Trøndelag som har et anstrengt forhold til mat, kropp, vekt, trening og/eller selvfølelse.

TIDSPLAN:
Det gjennomføres 3 aktivitetsgrupper fordelt på vår 2022, høst 2022 og vår 2023. Prosjektet avsluttes i juni 2023.

FORVENTET RESULTAT:
Det forventes at prosjektet bidrar til å unngå forverring av spiseforstyrrelsessymptomer, forebygge ensomhet og stimulerer opplevelsen av læring og mestring hos den enkelte.

Prosjektleder

Maren Kjeldstad

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Kroppen min og jeg; I møte med aktivitet og utfoldelse
Organisasjon
Rådgivning om spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
Kr 450.000
Startdato
15.03.2022