Til stede: Målrettet kommunikasjon av og for unge

Søknadssammendrag

En av problematikkene som øker kraftig blant barn og unge, og skaper stor bekymring i helseapparatet, er spiseforstyrrelser. I rapporten «Barn og unge psykiske helse ett år inn i pandemien», publisert av Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten i mars 2021, vises det til en enorm økning i tilfeller der henvisningsårsaken er mistanke om spiseforstyrrelser, for aldersgruppen 13-15 år

At barn og unge utvikler dårlig selvfølelse og spiseforstyrrelser, kan skyldes mange og sammensatte faktorer. Til tross for at det vanskelig kan pekes på en enkeltstående, utløsende årsak for denne problematikken, blir det populærkulturelle fenomenet TikTok ofte nevnt i forbindelse med den kraftige økningen.

ROS vil sette inn ekstra forebyggende innsats for å bidra til å gjøre barn og unge bedre rustet i møte med kroppspresset de utsettes for i sosiale medier. Med midler fra Stimuleringsprogrammet vil ROS engasjere personer som kjenner målgruppen, som skal jobbe dedikert med formidling direkte rettet mot barn og unge via TikTok. Vil vil møte målgruppen der de er.

Med engasjerende, underholdende og faglig opplysende innhold ønsker ROS å bidra til en bevisstgjøring rundt hvordan man påvirkes av det man ser i sosiale medier. I en stadig strøm av retusjert, urealistisk og kroppsfiksert innhold ønsker vi å være en motvekt som setter spørsmålstegn ved virkeligheten man blir eksponert for i denne kanalen, og minner barn og unge på å være kritiske til det de ser. Samtidig vil vi være en profil som viser at det er ok å snakke om det som er vanskelig og ufarliggjøre det å søke hjelp.

Med oss har vi en ung prosjektgruppe med unikt engasjement og innsikt, høy faglig kompetanse hos brukerorganisasjon, tett kontakt med unge brukere og stor grad av frivillighet.

Prosjektperioden vil ha en varighet fra april 2022 til utgangen av mars 2023.

Prosjektleder/forsker

Nina Hvidsten

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Til stede: Målrettet kommunikasjon av og for unge
Organisasjon
Rådgivning om spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
Kr 507.000
Startdato
11.03.2022