Landssamling for unge i FFB

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Årlig rammes i underkant av 3000 norske kvinner av brystkreft. Brystkreft rammer først og fremst kvinner over 50 år, og tilbudet om rehabilitering av brystkreftopererte er i stor grad konsentrert om denne gruppen. Kontaktgruppen for unge brystkreftoperertes landssamling har siden 1995 vært et tilbud til yngre brystkreftopererte kvinner. Det har vært mange søkere, og nyopererte og kvinner under 40 år har vært prioriterte deltakere.

 

Kvinner mellom 40 og 45 føler oftest en stor samhørighet med kvinner under 40 år, og mange er i en lik livssituasjon, ofte med små barn, familie og karriere. Mange kvinner i denne aldersgruppen har et sterkt ønske om å delta på landssamlingen for å treffe andre i samme situasjon. Faglig oppdatering og utveksling av erfaringer omkring sykdom, diagnose, behandling, familie, jobb og fremtidsplaner er viktig for disse kvinnene i en rehabiliteringsfase. Erfaring med tidligere samlinger viser en økt mestring av sykdommen og hverdagen for brystkreftopererte som har deltatt på samlingene.

 

Med støtte fra Helse og Rehabilitering i 2007 og 2008 har det vært mulig å utvide antall deltakere og få med flere kvinner mellom 40 og 45 år på landssamlingen. Målet med prosjektet var å gi flere unge brystkreftopererte muligheten til å delta, noe vi har oppnådd med samlingene i 2007 og 2008.


 

Prosjektleder/forsker

Mariann Stoltenberg Lind

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Landssamling for unge i FFB
Organisasjon
Brystkreftforeningen
Beløp Bevilget
2008: kr 295 000
Startdato
01.09.2008
Sluttdato
30.09.2008
Status
Avsluttet