Landssamling for unge i FFB

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Brystkreft rammer tradisjonelt kvinner over 50 år, og tilbudet til rehabilitering av brystkreftopererte er i stor grad konsentrert om denne gruppen. ”Kontaktgruppen for unge brystkreftopererte” tilbyr en årlig landssamling for brystkreftopererte kvinner under 40 år, og har hatt én slik samling hvert år de siste ti årene. Med støtte fra Helse og Rehabilitering, og med utvidelse av antall deltakere har vi i år fått med flere kvinner mellom 40 og 45 år på samlingen.

 

Kvinner mellom 40 og 45 føler oftest en stor samhørighet med kvinner under 40 år, og mange er i en lik livssituasjon, ofte med små barn, familie og karriere. Utveksling av erfaringer omkring sykdom, diagnose, behandling, familie, jobb og fremtidsplaner er viktig for disse kvinnene i en rehabiliteringsfase. Erfaring med tidligere samlinger viser en økt mestring av sykdommen og hverdagen for brystkreftopererte som har deltatt på samlingene.

 

Målet med prosjektet var å gi flere fra den økende gruppen mellom 40 og 45 år dette tilbudet, noe vi har oppnådd med årets samling.

Prosjektleder/forsker

Anja Staalesen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Landssamling for unge i FFB
Organisasjon
Brystkreftforeningen
Beløp Bevilget
2007: kr 222 000
Startdato
01.09.2007
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet