Landstreff år 2001 for muskelsyke

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektsøkeren (FFM) ønsket å se landstreffet som en start på en varig profilering av muskelsyke i en mer offensiv og kulturr

Prosjektsøkeren (FFM) ønsket å se landstreffet som en start på en varig profilering av muskelsyke i en mer offensiv og kulturrelatert sammenheng. Her skal positive opplevelser, kultur og lignende tilbud, til alle, stå sentralt.

 

Dette konseptet knyttet opp til landstreffet, plassert i en kommune med høy kulturell profilering, og forankret i et fylke som kan vise at de vil noe mer enn å la mennesker med nevromuskulære sykdommer overleve, er den røde tråden i tenkningen fra prosjektsøkeren.

 

Mottoet for LT2001 var ”Glede, fest, opplevelser og læring”. Landstreffet skal ikke være et lukket tiltak, men et åpent arrangement for alle. Arrangementet skulle være bevisst tilrettelagt for målgruppen, men ikke kun for målgruppen.

 

Det ble nedfelt en styringsgruppe som sammen med prosjektleder, Halden kommune og FFM-Ø skulle være aktivt arbeidende i utarbeidelsen og gjennomføringen av LT200l. Et moment som man registrerte under dette arbeidet, er at det er et generelt bilde av foreningslivet når det gjelder rekruttering og deltakelse. Mange lag og foreninger sliter med få personer, det er noen få som blir de som utfører de oppgaver som skal gjøres. I tillegg var det her personer som naturlig hadde sine begrensninger med tanke på sin helse og utnyttelse av energi/krefter.

 

Det ble sendt ut søknader om sponsorstøtte både fra private og offentlige på til sammen ca. 1.800.000,-. Det ble laget et infoskriv, en egen brosjyre og med vedlagte budsjetter skulle dette være godt lagt frem og godt dokumentert. Trenden viste seg dessverre snart og som dokumentasjonen i prosjektet tilsier var det avslag på avslag på økonomiske støtte. Man kan ikke spekulere i årsaken til disse avslagene. Det som er konkret er at de søknader som er sendt ut er avslått. Det ble gitt Kr. 5.000,­ fra Fylkeslegen i Østfold til dette prosjektet. Sponsormarkedet i dag er stramt og det er veldig mange som søker.

 

På et ekstraordinært styremøte i styringsgruppen, med leder av FFM og representanter fra Halden kommune ill stede, ble det bestemt at man skulle avbryte prosjektet. Dette var ikke noen lett avgjørelse å ta for de som hadde vært involvert, men med tanke på den økonomiske situasjonen var dette det helt riktige og er også med på å underbygge det ansvaret prosjektsøker tar og har i slike prosjekter.

 

Det er nedlagt et stort arbeide i planleggingen av LT2001 som fremkommer av dokumentasjon i prosjektet. Dette vil kunne være med på å gi en bra plattform for en nytt treff i fremtiden. Et slikt treff for denne nevnte gruppen er det et helt klart behov av og vil en masse positivisme, man kan enkelt dra noen linker til Danmark og hvordan man gjør det med ”Grønne konserter” der. Der treffer man flere tusen mennesker gjennom dette opplegget (Ref; Muskelsvindforeningen og samarbeide med Tuborg -Grønn konsert-turne).

 

I FFM sin historie er det ikke planlagt eller gjennomført noe arrangement av en slik art som LT2001 var tenkt til å være. En gang i fremtiden vil nok dette være realistisk men man trenger kanskje å se på flere samarbeidspartnere med tanke på det store løftet dette vil være for en organisasjon. Det er uten tvil at et prosjekt som L T2001 vil gi mange positive ringvirkninger for organisasjonen og dens medlemmer.

Prosjektleder/forsker

Svein Andersen

Detaljer
Program
Forebygging (1999)
Prosjektnavn
Landstreff år 2001 for muskelsyke
Organisasjon
Foreningen for Muskelsyke
Beløp Bevilget
2000: kr 350 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet