Tar teknologi i bruk for å hindre ensomhet og isolasjon

Med mange medlemmer i risikogruppen frykter Foreningen for muskelsyke isolasjon. Derfor tar de digitale grep.

Likepersonsleder Ian Melsom og prosjektleder Tollef Ladehag da de var ansvarlige for å arrangere foreningens første digitale landsmøte. Dette var et stort løft for foreningen, og arbeidet vil nok være til nytte når de skal digitalisere foreningens likepersonsarbeid. Foto: Foreningen for muskelsyke

– Jo mer samfunnet åpner opp, jo mer isolerte blir våre medlemmer. Derfor har vi fått støtte fra Dam til å digitalisere likepersonsarbeidet vårt. Vi trenger nye likepersoner, og vi trenger å gjøre gamle likepersoner tryggere på å bruke de digitale mulighetene vi har, forteller prosjektleder Tollef Ladehaug i Foreningen for Muskelsyke.

Høyrisikogrupper

Medlemmene deres har alle svært sjeldne diagnoser, og de bor spredt utover landet. Sjansen er altså ikke stor for at de treffer noen med lignende diagnose i nabolaget. Mange muskelsyke har i tillegg nedsatt immunforsvar og pustefunksjon. Nå er de altså i høyrisikogruppen for koronasmitte i tillegg.

– Da er det ekstra viktig at vi har likepersoner som er villige til å dele erfaringer rundt det å leve med diagnosen sin, sier Ladehaug.

Prosjektet har fått støtte gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, som er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Dam.

Verdifullt tilskudd til likepersonsarbeidet

Prosjektet er et digitalt kurs for foreningens likepersoner og vil bestå av fem kurskvelder fra den 15. oktober til den 12. november. Hver kurskveld vil bestå av 3×45 minutter – alt gjennomført online på grunn av smittevernssituasjonen.

– Vi henter inn eksterne foredragsholdere til den første timen hver kveld. Andre time vil bestå av kursing i likepersonarbeid ved foreningens likepersonsutvalg, mens siste time vil åpne for diskusjoner rundt dagens temaer, der gamle og nye likepersoner kan stille spørsmål og dele erfaringer, sier Ladehaug, og legger til:

– Vi har som mål at de likepersonene som gjennomfører opplæringen, i sin tur vil arrangere digitale likepersonstiltak lokalt. Dette vil til en viss grad være en erstatning for, men også på sikt bli et verdifullt tilskudd til, vårt øvrige likepersonsarbeid.

– Underverker for den digitale selvtilliten

Ladehaug forteller at prosjektet har kommet som et initiativ fra likepersonsutvalget selv. Utvalget har sett at en del likepersoner og fylkeslag ikke føler seg trygge nok til å ta i bruk ny teknologi.

For å opprettholde det viktige likepersonsarbeidet i en krevende tid, bestemte de seg derfor for å sette i gang kursing. Målet er at økt digital kunnskap skal heve kvaliteten på likepersonsarbeidet også etter pandemien.

– Likepersonsarbeid er noe av det viktigste foreningen kan tilby medlemmene, og har vært et hovedfokus for oss så lange vi har eksistert. Nå trenger vi det mer enn noen sinne, og det er akkurat nå vi trenger å ta det tenkologiske spranget. Vi er så sjeldne og så spredt at vi kommer til å trenge det etter at samfunnet har gått tilbake til normale også, sier Ladehaug, og legger til:

– Vi tror at deltakelse på interaktive kurs online fem torsdager på rad vil gjøre underverker med den digitale selvtilliten til eldre likepersoner. Ikke minst tror og håper vi at dette prosjektet vil gi direkte resultater i flere og bedre likepersonstjenester. Vi kommer til å ha nytte av det lenge.

Har du en god idé og ønsker å søke prosjektstøtte? Les om alle Stiftelsen Dams programmer her!


Foreningen for muskelsyke er en forening for svært sjeldne diagnoser, noen ekstremt sjeldne, noe som gjør det vanskelig å komme i kontakt med andre som har de samme utfordringene. Mange er i tillegg i høyrisikosonen for koronasmitte, noe som gjør at de blir enda mer isolert. Dette gjør behovet for likepersoner enda større, og det fordrer større digital kompetanse blant likepersonene.

Foreningen for Muskelsyke skal digitalisere opplæringen av likepersoner, og legger opp til fem interaktive kurskvelder arrangert over nett. Kursene vil sendes fra et profesjonelt fjernsynsstudio spesiallaget for live-strømming. Hver kveld vil bestå av 3X45 minutter pluss pauser, og de tre øktene vil fordeles slik:

1. Utvalgte og målrettede temaforedrag med innleid foredragsholder.
2. Egenprodusert likepersonskursing tilpasset digitalt medium.
3. Åpen samtale over dagens tema. Her kan deltakerne stille spørsmål til både kursholdere og hverandre – få digital veiledning og råd om kommunikasjonsteknikk.

FFM vil tiltrekke seg nye og yngre likepersoner, og bidra til at eksisterende likepersoner blir tryggere på å bruke digitale plattformer i likepersonapparatet. Planen er at kurset vi søker støtte til er startskuddet for nye kurs og nye likepersonsaktiviteter lokalt. Under de rådende forhold vil kurset til dels erstatte vanlig møte- og kursvirksomhet og på sikt være et viktig supplement til fysisk kursvirksomhet.

Prosjektet starter opp den 1. september, og september vil gå med til ferdigstilling av program og å invitere deltakere til kurset. Å forberede egenprodusert digitalt kurs vil foregå i september fortløpende til kursene er avviklet i slutten av oktober og begynnelsen av november. Det samme vil forberedelserog produksjon av temaforedrag for webcast. Kursdeltakere som trenger teknisk bistand vil få dette. Kurskveldene vil gjennomføres i oktober og november. I etterkant vi vi bistå og veilede kursdeltakere til å arrangere egne, lokale kurs basert på prosjektet. Prosjektet for ventes ferdigstilt og rapportert i løpet av november.

Prosjektleder

Tollef Ladehaug

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Like nær? Digitalisering av likepersonsarbeid under koronakrisen
Organisasjon
Foreningen for Muskelsyke
Beløp Bevilget
Kr 147.605
Startdato
18.08.2020