Medisinsk kriseinformasjon

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Muskelsykdommer er sjeldne og kunnskapen om de forskjellige diagnosene er oftest liten. Ved alle muskeldiagnoser kan det oppstå problemer ved bruk av medikamenter ved anestesi (bedøvelse), smertelindring og muskelavslappende. Noen medikamenter bør unngås andre kan benyttes uten fare. Ved noen diagnoser kan det være livstruende dersom helsepersonell ikke har kunnskap om dette. Hvordan finne gode, enkle måter å spre informasjon om disse forhold?

 

Med støtte fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering har vi laget 1000 informasjonskort i bankkortformat. Kortet kan ligge i lommeboka, er lett tilgjengelig og har en kortfattet tekst som angir de viktigste problemområdene. Kortet har nettadressen til hjemmesidene til Rikshospitalets Kompetansesenter for Medfødte Muskelsykdommer – www.rikshospitalet.no/muskel Der finnes mer utfyllende informasjon om disse forhold. Kortet har Foreningen for Muskelsykes logo, farge og nettadresse- www.ffm.no

 

Kortene deles ut fortløpende fra Rikshospitalets poliklinikk for muskelsyke og vil utdeles også gjennom Foreningen for Muskelsyke og fra enkelte nevrologiske avdelinger.


 

Prosjektleder/forsker

Inger Lund Petersen

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Medisinsk kriseinformasjon
Organisasjon
Foreningen for Muskelsyke
Org.ledd
Kompetansesenter for Muskelsykdom, Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet
Beløp Bevilget
2008: kr 30 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.03.2008
Status
Avsluttet