Meningsfylt liv i en lam kropp

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ”Eit meiningsfylt liv i ein lam kropp – å leve med Amyotrofisklateralsklerose (ALS) ble startet av ALS-pasienten Pe

Prosjektet ”Eit meiningsfylt liv i ein lam kropp – å leve med Amyotrofisklateralsklerose (ALS) ble startet av ALS-pasienten Per Villand og hans familie, og hadde som formål å dele erfaringer om sykdommen. Prosjektet ble planlagt og gjennomført som et videoprosjekt der sluttproduktet er en DVD-pakke bestående av totalt 6,5 time video om Per Villand og hans erfaring med sykdommen ALS.

 

Gjennom videosekvensene møter vi mange av menneskene og institusjonene som støtter Per i hans hverdag og gjennom å dekke temaer som helse, kommunikasjon, støtteapparat, venner/familie, supplert med egne tanker om sykdommen, gir videoene en unik innsikt i det å være ALS-pasient for alle som kommer i kontakt med sykdommen. Målsetningen har vært å lage et læremiddel som kan være nyttig for mange aktører:

·        Pasienter med ALS

·        Pårørende/venner av pasienter

·        Leger og helsepersonell i arbeid eller i opplæring

·        Offentlig forvaltning på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå

·        Hjelpemiddelbransjen

 

Prosjektet sluttfører produksjonen i løpet av februar 2005 og læremiddelet vil kunne kjøpes via prosjektets nettsider ved Høgskolen i Lillehammer; http://als.hil.no .

Prosjektleder/forsker

Kjell Are Refsvik

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Meningsfylt liv i en lam kropp
Organisasjon
Foreningen for Muskelsyke
Org.ledd
Senter for livslang læring ved Høgskolen i Lillehammer
Beløp Bevilget
2004: kr 550 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet