Mentorordning

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Livet i en et religiøst miljø som aktivt distanserer seg fra storsamfunnet gjør medlemmene ofte dårlig rustet til å orientere seg i og forstå verden rundt. Ved å forlate menigheten står mange plutselig uten nettverk i et samfunn man ikke forstår. Mange personer som har brutt ut trenger en støtte som kan guide dem i deres nye tilværelse og hjelpe dem å ”lese” samfunnet. En som gir dem tid og rom til å gjøre de riktige og gode valg når det gjelder utdanning og sosialt liv. I Norge finnes det i dag ingen offentlige tilbud til mennesker i denne gruppen.

Målsetting

Hovedmål er utvikling av en god mentorordning for mennesker i religiøse bruddprosesser. Mentorordningen skal gi muligheten til å bearbeide traumer, bygge opp mestringsevne og evne til deltagelse i samfunnet, og slik forebygge psykiske etterreaksjoner og styrke den psykiske helsen.

Målgruppe

Ungdommer eller unge voksne som vurderer å bryte eller har brutt med et strengt religiøst miljø som aktivt har distansert seg fra storsamfunnet.

Antall personer i målgruppen

200

Beskrivelse av gjennomføring

Utvikling av et CRM-system for registrering av frivillige i Mentorordningen skal gjøre det lettere og mer effektivt å matche en henvendelse med rett frivillig. En informasjonsfolder om tilbudet skal distribueres til Helsestasjoner for Unge i alle landets kommuner, og en kampanje i sosiale medier skal bidra til at tilbudet blir kjent, slik at de som trenger hjelp vet om dette tilbudet. I prosjektets siste del skal vi ta i mot henvendelser og aktivt bruke CRM-systemet, slik at systemet er innkjørt før prosjektslutt. I denne delen skal de frivillige følges opp aktivt av daglig leder med opplæring gjennom retningslinjer og vår Håndbok for frivillige . I denne delen er det naturlig at vi fanger opp småfeil i systemet slik at alt er klart til fylkesansvarlige overtar arbeidet. Vi vil også utvikle en enkel opplæringsmanual for systemet for de frivillige. De fylkesansvarlige læres opp til å bruke systemet slik at de etter prosjektslutt er klare til å håndtere henvendelser direkte. Hjelpekildens arbeid vil med dette bli effektivisert. Alle som ønsker hjelp i sitt distrikt tar direkte kontakt med fylkesansvarlige, istedenfor å gå gjennom daglig leder. Brukeren vil slik få raskere hjelp, og flere frivillige vil bli involvert i arbeidet.

Fremdriftsplan

Juli – Sept: Ferdigstille CRM-system gjennom punching frivillige samt rekruttering av nye Okt- Des: Utvikling av informasjonsfolder om Mentorordning Januar: Trykking av informasjonsfolder. Kampanje i SoMe sammen med Upturn Agency Feb – Mars: Distribusjon av materiell samt kampanje i SoMe April- Juni: Oppfølging av henvendelser, innkjøring av CRM-system, Opplæring og oppfølging av frivillige. Opplæring av fylkesansvarlige i CRM-systemet

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Mentordning.pdf

Prosjektleder/forsker

Hilde Langvann

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Mentorordning
Organisasjon
Hjelpekilden
Beløp Bevilget
2018: kr 261 000
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
01.12.2019
Status
Under gjennomføring