Muskelminus – en podcastserie for personer med muskelsykdom

Søknadssammendrag

Podcasten Muskel-Minus, 9 episoder, er et godt virkemiddel som kan nå mange nye kontakter, nye medlemmer og våre medlemmer. Bli kjent med likepersoner, aktuell forskning og deler av hjelpeapparatet. Det er viktig å spre informasjon om fysisk og psykisk mestring av de ulike sjeldne nevromuskulære diagnosene (NMD).

Følg publiseringen fra august til november 2022 på Spotify og andre leverandører. Episodene blir tilgjengelig langt i lang tid. Podcast-episodene blir tilgjengelig for alle, ved å lytte elles lese. Fokus er på livskvalitet under en pandemi som vi ikke vet utgangen på.

Episodene blir dialogbasert og vi møter medlemmer, pårørende og fagpersoner. Ressurspersoner fra Nevromuskulært Kompetansesamarbeid i Norge er viktige medspillere. Vi vil også trekke inn erfaringer fra arbeidsgivere og andre. Vi ønsker å lage folkeopplysning av temaer som kan være vanskelig tilgjengelig for allmennheten.

Episodene vil inneholde:

  • Likepersonfortellinger fra en som er berørt av sykdommen eller pårørende
  • Fagfortellinger fra eksperter, forskere og fagpersoner
  • Studiodel som binder sammen programmet
  • Mitt muskeltips
  • Min fritidsaktivitet
  • Mestringstrappa – små enkeltstående fortellinger om et diagnoseavhengig trappetrinn med en spesiell betydning for livet

Mestringstrappa er tenkt å illustrere hvordan forverring i sykdommen kan virke som et trinn ned, fysisk. Samtidig vil vi snakke om muligheten for å bli på samme trinnet eller ta et trinn opp, psykisk.

Målsetningen er at personer med muskelsykdom og deres pårørende skal få bedre kunnskap.

Podcasten blir et nyttig virkemiddel for å lære om NMD. Det er stridt å ha en sjelden sykdom. Både fordi den rammer hardt og fordi man må være sin egen ekspert. Det ligger i sakens natur at det er umulig for lokalt helseapparat å ha mye kunnskap om sjeldne diagnoser. Podcasten vil gi helsepersonell innblikk i, og forhåpentligvis større forståelse. Det igjen, kan gi en bedre ivaretakelse av den som har sykdommen.

Prosjektleder

Tone Torp

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Muskelminus – en podcastserie for personer med muskelsykdom
Organisasjon
Foreningen for Muskelsyke
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
25.02.2022