Vil lære foreldre å snakke med barna om kreft

Koronaepidemien gjør vondt verre for dem som allerede står i en krise. Det ville Kreftomsorg Rogaland gjøre noe med.

På bakgrunn av korona-pandemien opplever Kreftomsorg Rogaland et økende behov for veiledning og støtte hos de som på en eller annen måte er rammet av kreft. Illustrasjon: Kreftomsorg Rogaland

Kreftomsorg Rogaland har i over 14 år gitt støtte og veiledning til enkeltpersoner og/eller familier som er eller har vært rammet av kreft.

Nasjonal veiledningstelefon

Nå vil de tilby en nasjonal veiledningstelefon for foreldre og foresatte som er usikre på hvordan de skal snakke med barna sine om kreft.

Målgruppen for dette prosjektet er kreftrammede foreldre og foresatte i hele Norge. Det kan være foreldre og foresatte som har kreft selv, eller som har barn med kreft.

– Ved å veilede kan vi hjelpe foreldre og barn til å forstå hverandre bedre gjennom dialog, som igjen fører til å styrke relasjonen mellom foreldre og barn, forteller prosjektleder Elise Auberg.

Prosjektet fikk støtte gjennom Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Utfordringer forsterkes

Auberg forteller at utfordringer forsterkes i denne tiden når man allerede står i en krise. I tillegg øker konfliktnivået i mange familier, fordi de lever så tett innpå hverandre og har mangel på sosialt nettverk.

Kreftomsorg Rogaland vil bidra til skape trygge relasjoner og økt forståelse mellom foreldre/foresatte og barna.

– Dette mener vi er både helsefremmende og helseforebyggende. Å trygge et barn eller ungdom som er redd, gi faglig veiledning til en fortvilet forelder som er kreftpasient, eller å gi verktøy til et foreldrepar som ønsker metoder til endring, øker livskvalitet og gir de økt mestring i rollen som foreldre, sier Auberg.


Sluttrapportsammendrag

Planleggingen av prosjektet gikk etter planen. Vi opprettet et telefonnummer, og låste kalenderen vår for å bemanne telefonen. Gjennomføringen av prosjektet gikk dessverre ikke som forventet. Til tross for mye markedsføring nasjonalt gjennom sosiale medier, hjemmeside, mail til kommuner og pasientforeninger, kreftforeningen og kreftkoordinatorer, klarte vi ikke å nå ut nasjonalt. Vi klarte ikke å rekruttere deltakere på landsbasis. Utfallet av prosjektet ble allikevel at vi oppdaterte oss faglig i de periodene kalenderen vår var låst for å bemanne telefonen. Det førte til at vi spisset kompetansen vår i foreldreveiledning, noe som styrket organisasjonen vår som helhet, slik at vi nå kan gi bedre oppfølging om foreldreveiledning til familier i Rogaland.


Søknadssammendrag

Kreftomsorg Rogaland har i over 14 år gitt støtte og veiledning til enkeltpersoner og/eller familier som er eller har vært rammet av kreft. Organisasjonen består av ulike fagpersoner til å møte mennesker i krise.

Kreftomsorg Rogaland møter foreldre som har fått kreft, og som er usikker på hvordan de skal snakke med barna om dette. Flere enn 34 000 barn og unge i Norge lever med kreft i nær familie. For de fleste barn og unge fører dette til store endringer i livssituasjonen. Når familier blir rammet av kreft går foreldrenes evne til å utøve omsorg ned, fordi de selv er i krise, og barnas omsorgsbehov øker. I tillegg til den krisen de allerede står i, forsterkes reaksjonene og følelsene av Covid-19.

Oppstart av prosjektet er satt til medio april, med mål om å åpne telefonlinjen i midten av mai. Prosjektet avsluttes med en rapport medio oktober. Foreldre i Norge som opplever kreft i nær relasjon er satt som ramme for prosjektet. Henvendelser tas i mot per telefon eller SMS av en fagperson. Alle konsultasjonene vil være gjennomført i tråd med helsepersonelloven og GDPR. Registrering vil bli foretatt i ABMS. Veiledning vil vi skreddersy til den enkelte familie med fokus på å øke forståelsen hos hverandre. Dette tilstrebes ved å normalisere og anerkjenne følelser og reaksjoner.

Etter at prosjektet ferdigstilles forventer vi å ha veiledet foreldre i krevende livssituasjoner. Sammen med dem har vi bidratt til skape trygge relasjoner og økt forståelse mellom dem og barna. Dette mener vi er både helsefremmende og helseforebyggende. Å trygge et barn eller ungdom som er redd, gi faglig veiledning til en fortvilet forelder som er kreftpasient, eller å gi verktøy til et foreldrepar som ønsker metoder til endring, øker livskvalitet og gir de økt mestring i rollen som foreldre.

Prosjektleder/forsker

Elisa Auberg

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Nasjonal telefon for foreldreveiledning ved kreft
Organisasjon
Kreftomsorg Rogaland
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020