Øke tilgjengelighet på SOS-chat ut over natten

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet har blitt tett og løpende evaluert uke for uke av gjennomføringsteam og opplæringsteam og av Lederforum (samlingen av senterledere). Dette medførte også at vi gjorde vesentlige justeringer underveis. Effekten var så god at vi måtte satse i mye større skala.

Vi har løpende analysert temaer som har vært behandlet i chat-samtalene, og vært i tett dialog med Helsedirektoratet om dette.

Deler av evalueringen er svært vanskelig fordi vi opererer med anonyme personer og uten mulighet til å kontrollere hvor mange gjenbrukere. Antall deltakere er derfor et anslag av antall samtaler generert av tilbudet.


Søknadssammendrag

Bakgrunn og målgruppe
Mange under 29 år kontakter oss gjennom SOS-chat. Behovet har økt vesentlig under koronakrisen og alvorlighetsgraden i samtalene er høyere. Andelen av henvendelser som omhandler selvmord har også økt vesentlig. SOS-chat har åpent hver dag fra kl. 18.30 til 22.30 og er bemannet av frivillige medarbeidere

Mål
Målet med dette tiltaket er å utvide åpningstiden på chatten med 3 timer 3 ganger i uken ut over natten. For å få til dette vil vi utbetale lønn til de frivillige i tiden etter kl. 22.30.

Tidsplan
Vi utvider åpningstiden på SOS-chat fra kl. 22:30 til 01:30 med 6 personer på vakt i 10 uker. Vi er klar for å utvide åpningstiden fra uke 17. Planen er å kunne fortsette med dette ut året. På sikt håper vi å kunne utvide chatten på permanent basis basert på frivillighet. Erfaringen fra krisetelefonen viser at mange har behov for en prat ut over natten.

Økonomi
I denne ekstraordinære perioden vil vi betale en gjennomsnittlig timelønn på kr. 400,- (dette er inkludert nattillegg, helgetillegg og sosiale kostnader). Dette tilsvarer en kostnad på kr. 216.000,-

Forventet resultat
Vi forventer å prate med 600 – 1000 flere unge som sårt trenger en prat.

Prosjektleder

Lene Hopland Bergset

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Øke tilgjengelighet på SOS-chat ut over natten
Organisasjon
Kirkens SOS i Norge
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020