ØKT STYRKE OG MUSKELMASSE FOR FÆRRE FALL HOS DE ELDSTE ELDRE

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer over 80 år i Norge vil være mer enn doblet i 2040. 9 av 10 skader for de over 80 år skyldes fall, og halvparten faller minst en gang i året. Dette utgjør stor lidelse for enkeltindivider, men er også svært kostnadskrevende for samfunnet. Norge ligger på topp i Europa på forekomst av fall hos eldre. To av de største risikofaktorene for fall og fallrelaterte skader er lav muskelstyrke og lav muskelmasse. Trening er fallforebyggende, men i motsetning til denne studien har tidligere studier hovedsakelig brukt en kombinasjon av styrke-, balanse-, utholdenhets- og fleksibilitetstrening. Isolerte tiltak er vist å være mest økonomiske. Tidligere studier på isolert styrketrening har generelt mislyktes med å vise reduksjon i fallforekomst da grunnleggende prinsipper for styrketrening har manglet og/eller det har vært få deltagere. Tidligere fallforskning har heller ikke hatt mange deltakere over 80 år. Med tre forskjellige, men relaterte studier, vil vi bruke både kvantitativ metode (kohortstudie og randomisert kontrollert studie (RCT)) og kvalitativ metode (fokusgruppeintervjuer) for å forebygge fall hos de eldste eldre (over 80 år). I kohortstudien vil vi bruke data fra HUNT 4 70+ (data innsamlet i 2017-2019) for å undersøke hvordan muskelstyrke og muskelmasse påvirker fall og fallrelaterte skader hos de over 80 år som kan gå fire meter uten støtte. For vår RCT vil vi invitere alle over 80 år i Trondheim og omegn til å delta i en treningsintervensjon hvor 260 deltagere deles inn i enten en kontroll eller styrketreningsgruppe. Kontrollgruppen lever som normalt og sammenlignes med styrketreningsgruppa som trener styrke tre ganger i uka i seks måneder i våre fasiliteter på NTNU/St Olavs Hospital. De siste tre månedene vil deltagerne trene hjemme. Halvparten av disse vil veiledes via en app som vi utvikler spesifikt for denne aldersgruppa og dette prosjektet. Hovedutfallsmål for studie 2 er forskjell i risiko for fall mellom kontroll- og styrketreningsgruppa. I studie 3 vil vi gjennom spørreskjemaer og gruppeintervjuer finne ut hvordan deltagerne i studie 2 opplevde å gjennomføre trening hjemme på egenhånd og oppfølging via vår app. Med denne studien ønsker vi å kunne videreutvikle vår app, slik at den enkelt kan tas i bruk av de eldste eldre for fallforebyggende trening hjemmefra. I planlegging av dette prosjektet har vi hatt dialog med, og fått innspill fra, tidligere deltakere i forskning, et medlem fra Nasjonalforeningen for folkehelsen og medlemmer ved et lokalt treningssenter. Når resultatene foreligger vil de formidles i alle relevante fora, også til allmenheten i samarbeid med brukerne og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Vårt mål er å forbedre levekår for de eldste eldre, å gi kommune og helsetjeneste verktøy for å redusere fall samt spare samfunnet store kostnader hvert år.

Prosjektleder/forsker

Jonathan Berg

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
ØKT STYRKE OG MUSKELMASSE FOR FÆRRE FALL HOS DE ELDSTE ELDRE
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Beløp Bevilget
2022: kr 922 000, 2023: kr 922 000, 2024: kr 922 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2025