Over- og underdiagnostisering i Mp

Søknadssammendrag

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner i Norge. Mammografiscreening brukes til å oppdage brystkreft i et tidlig stadium av sykdommen. I Norge blir kvinner i alderen 50-69 år invitert til Mammografiprogrammet, som er det offentlige screeningprogrammet. Hensikten med mammografiscreening er å reduserer dødeligheten av brystkreft, men tiltaket har også ulemper. Kvinner trenger informasjon om både fordeler og ulemper ved mammografiscreening for å kunne ta et informert valg om deltagelse. Underdiagnostikk kan skje når en svulst blir oversett. Slike svulster kan oppdages mellom to screeningundersøkelser på grunn av symptomer. Ofte har disse svulstene dårligere prognose enn brystkrefttilfeller som blir oppdaget ved screening. På den annen side overdiagnostiseres svulster. Det vil si at små, saktevoksende svulster oppdages. Disse vill aldri gitt symptomer, og derfor heller ikke blitt oppdaget uten screening. Vi har ingen metoder som kan vise hvilke svulster dette er. Overdiagnostikk kan derfor føre til overbehandling, og er dermed assosiert med negative konsekvenser. Underdiagnostikk er mindre studert enn mange andre aspekter i brystkreftforskning fordi det trengs et svært høyt antall mammografibilder for å gjøre studier med tilstrekkelig styrke og fordi det er svært arbeidskrevende å skaffe data som er nødvendig. Omfanget av overdiagnostikk er omdiskutert fordi det er uenighet om hvordan det bør beregnes. Noen studier har vist at raten av overdiagnostikk i mammografiscreening er veldig lav, mens andre har vist relativt høye anslag for overdiagnostikk. Mangel på en god beregningsmetode kan føre til at det blir publisert ubalanserte og lite metodekritiske nyhetssaker i media om overdiagnostikk. Bevissthet og kunnskap om brystkreft, særlig om under- og overdiagnostikk, er viktig for kvinnene som inviteres til Mammografiprogrammet, når de skal vurdere om de vil delta i programmet. Misforståelser kan føre til at kvinnene ikke ta et informerte valg om deltakelse. Vi skal beskrive svulstkarakteristikk og overlevelse av under- og eventuelt overdiagnostiserte brystkrefttilfeller i Mammografiprogrammet. I tillegg skal vi regne ut raten av overdiagnostikk i programmet ved å bruke data på individnivå, for å få en presis vurdering av omfanget. Til slutt skal vi undersøke bevissthet og kunnskap om brystkreft (inklusive under- og overdiagnostikk) både blant kvinner i målgruppen for programmet og blant fastleger. Hensikten er å belyse hvorvidt kvinnene har tilstrekkelig kunnskap og tilgang til helsepersonell med kunnskap, slik at de kan få mulighet til å ta et informert valg om å delta i Mammografiprogrammet.

Prosjektleder/forsker

Kaitlyn Michiko Tsuruda

Hovedveileder

Solveig Hofvind

Detaljer
Program
Forskning (2017)
Prosjektnavn
Over- og underdiagnostisering i Mp
Organisasjon
Brystkreftforeningen
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Kreftregisteret
Beløp Bevilget
2018, 2019, 2020
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
01.10.2021
Status
Under gjennomføring