Hjelper voldsutsatte kvinner

Voldsutsatte kvinner som skal re-etablere seg har hatt en særlig vanskelig tid under pandemien. Nå tar Sanitetskvinnene grep.

Manglende nettverk og ensomhet er en av de største ufordringene for voldsutsatte som skal etablere seg på nytt. Med pandemien som bakteppe har utfordringene blitt enda større. Foto: Norske Kvinners Sanitetsforening

– Vår oppfølging av de voldsutsatte viser at flertallet også har fått det betraktelig tøffere på grunn av korona. På grunn av svært begrenset nettverk har kontakt med sin ressursvenn vært den eneste kontakten de voldsutsatte har hatt, sier prosjektleder i Ressursvenn, Trine Munkvold Lindset.

Mange flytter tilbake til voldsutøver

Ressursvenn er et gratis lavterskeltilbud for voldsutsatte som har bodd på, eller på andre måter har vært tilknyttet, et krisesenter. Ressursvenn tilbyr støtte i den såkalte re-etableringsfasen.

– Denne fasen er spesielt viktig fordi mange kvinner flytter tilbake til voldsutøver på grunn av mangelen på nettverk, forteller Lindset.

Aktiviteten i prosjektet går ut på å matche en voldsutsatt kvinne med en frivillig ressursvenn ut fra blant annet alder og interesser. Det er den voldsutsatte kvinnens behov som styrer aktiviteten og hva de gjør sammen.

Les også: Lærte om mishandlingens vesen

Sosial og emosjonell støtte

Prosjektet kan vise til gode resultater gjennom flere år i et pilotprosjekt i Oslo sanitetsforening. Gjennom en evaluering som NOVA har gjort pekes det på at voldsutsattes største utfordring er ensomhet og manglende nettverk.

– Vi ser at mange i målgruppen mangler gode tilbud på siden av hva det offentlige kan tilby i re-etableringsfasen. Det er et hull i oppfølgingsarbeidet. Med Ressursvenn ønsker vi å bidra til å dekke dette hullet gjennom å gi voldsutsatte kvinner en ressursvenn som kan bidra med sosial og emosjonell støtte, og praktisk bistand etter brudd med voldsutøver. En viktig og sårbar fase i livet, sier Lindset.

Håper å nå ut til flere

I forbindelse med koronapandemien ble mange voldustatte ekstra sårbare, og behovet for ressursvenner er større enn NKS kan dekke. Mange lokalforeninger har vært nødt til å utsette arbeidet på grunn av pandemien.

Derfor søkte NKS om støtte til et nytt prosjekt gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten. Prosjektet skal bidra til å styrke ressursvenntilbudet, blant annet gjennom å digitalisere koblingsmøter og aktiviteter.

– Vi ønsker nå å satse enda mer på Ressursvenn, og tilby flere oppfølging på bakgrunn av de erfaringer vi har gjort oss under korona. En digitalisering av tilbudet kan bidra til at vi når ut til flere. I løpet av høsten kan vi etablere aktiviteten i flere lokalforeninger, kurse flere frivillige og samarbeide enda tettere med lokale krisesenter for å kunne imøtekomme målgruppens behov for sosial og emosjonell støtte i en spesielt utfordrende tid, sier Lindset.

Har du en god idé og ønsker å søke prosjektstøtte? Les om alle Stiftelsen Dams programmer her!


Søknadssammendrag

Bakgrunn
Vold i nære relasjoner er et omfattende samfunnsproblem, og en stor belastning for dem som rammes. I 2018 bodde ca 2000 på krisesenter i Norge (Bufdir 2019). etter brudd med voldsutøver er de voldsutsattes største utfordring ensomhet og manglende nettverk. Vi ser også at mange mangler gode tilbud på siden av hva det offentlige kan tilby i re-etableringsfasen. Med «Ressursvenn» ønsker vi å gi voldsutsatte kvinner en ressursvenn som kan bidra med sosial og emosjonell støtte og praktisk bistand i re-etableringsfasen etter brudd med voldsutøver, en viktig og sårbar fase i livet.

Målsetning:
50 voldsutsatte kvinner skal få en ressursvenn

Primærmålgruppe:
Voldsutsatte kvinner i kommuner over hele landet som skal reetablere livet etter opphold eller bruk av dagsentertilbudet på et krisesenter.

Metode:
Aktiviteten går ut på å matche en voldsutsatt kvinne med en frivillig ressursvenn. Det er den voldsutsatte kvinnens behov som styrer aktiviteten og hva de gjør sammen. Den frivillige ressursvennen forplikter seg til å være en støttespiller for kvinnen i ni til tolv måneder. Ressursvennen må være en kvinne over 25 år, levere politiattest og fullføre et opplæringskurs i vold i nære relasjoner. I tillegg legges det vekt på å avklare rollen som frivillig, rammene for aktiviteten, sikkerhet og taushetsplikt. En gruppeleder gjennomfører deretter individuelle samtaler med de frivillige,blant annet for å vurdere den enkeltes egnethet.Det er krisesenteret som vurderer om det kan være aktuelt med en ressursvenn for kvinnene og de tar alltid en sikkerhetsvurdering før de spør kvinnene om de har behov for en ressursvenn.

Tidsplan:
Høsten 2020 og hele 2021: Rekruttere nye lokalforeninger og etablere samarbeid med flere krisesentere. Kurs for nye frivillige og koble 50 voldsutsatte med en ressursvenn.

Forventet resultat:
Voldutsatte kjenner seg mindre ensomme, får etablert nye sosiale nettverk og lever et liv fritt fra vold.

Prosjektleder

Trine Munkvold Lindset

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Ressursvenn – et frivillig hjelpetiltak for voldsutsatte
Organisasjon
Norske kvinners sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
18.08.2020