Samlivskurs for døvblinde

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

”De levde lykkelig sammen alle sine dager”. I eventyrene slutter det med lykke og kjærlighet. I virkeligheten møter vi mange utfordringer når vi lever sammen i parforhold og familier, ikke minst hvordan vi skal kommunisere med hverandre på en god måte. Hva er vanlige problemstillinger, og hvilke spesielle vanskeligheter møter parene i vår målgruppe?

 

Døvblindhet gir spesielle utfordringer i forhold til informasjonsinnhenting og kommunikasjon. Med dette som utgangspunkt begynte vi å arbeide med å finne et egnet kurstilbud til mennesker med døvblindhet og deres partnere, og hvor hovedfokus skulle være på god kommunikasjon.

 

Gjennom et samarbeid mellom fagkompetanse på samliv og døvblindhet har vi sammen med brukere og pårørende utarbeidet et kurskonsept som legger vekt på god kommunikasjon og samlivsstyrkende metoder.

 

Kurset har vært prøvd ut gjennom 2 pilotkurs og ett oppfølgingskurs, hvor 7 forskjellige par har deltatt.

 

Resultatet av prosjektet er at samlivskurset ” Å lytte med hjertet” nå er godkjent som ”Tilpasningskurs for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde” gjennom Lov om Folketrygd. Kursene arrangeres på Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde i Drammen. Tilbudet er for alle kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde og deres ektefelle/samboer.

 

Prosjektleder/forsker

Bente Enggrav

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Samlivskurs for døvblinde
Organisasjon
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde
Org.ledd
Eikholt nasjonal ressursenter for døvblinde
Beløp Bevilget
2008: kr 250 000, 2009: kr 250 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet