Sammen

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Med moderne teknologi kan vi velge hvem som skal bli født. Hvordan påvirker dette mennesker med Downs syndrom eller annen type psykisk utviklingshemming? Hva og hvem definerer hva et verdig liv er? Dette er en debatt som krever nyansering, ikke polarisering. Vi ønsker at mennesker med psykisk utviklingshemming, og de som selv velger å leve sammen med dem, involveres sterkere i diskusjonen. Det er ofte eksperter, foreldre til barn med psykisk utviklingshemming og andre friske mennesker som debatterer. Dokumentarserien “Sammen” skal bryte med dette ovenfra-ned perspektivet.

Målsetting for prosjektet

Serien skal alminneliggjøre, skape forståelse og flytte fordommer. Måloppnåelse for medvirkende i serien er også sentralt. Prosesser, erfaringer, utvikling og mestring vil være verdifullt for dem personlig, men kan også være til hjelp for andre.

Målgruppe

Seere i en stor og bred målgruppe. Også mennesker med utviklingshemming, pårørende til personer med utviklingshemming, fagpersonell, helsepolitikere, byråkrater

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

800000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

I opptaksperioden vil regissør Ragnhild følge livet på Vidaråsen over en periode på inntil to år. Vi sikter mot å produsere en dokumentarserie på 8 episoder á 39 minutter for NRK. Realistisk publisering av dokumentarserien er våren 2021. Gjennomføringen av utviklingsfasen er tredelt. Første fase omfatter kartlegging av prosjektets omfang og potensiale, jobbe med treatment/prosjektbeskrivelse, opptaksplanlegging, finansiering og en rekke opptak. Andre fase gjelder research og gjennomføring av konkrete opptak for å utrede og kartlegge innhold og medvirkende. I denne perioden jobber vi med klipp av scener som tydelig viser dokumentarseriens innhold, medvirkende og form. I tredje fase er hovedoppgaven å sikre best mulig distribusjon med kanal. Prosjektet skal i denne fasen bli produksjonsklart – med storyline, karakterutvalg, produksjonsperiode og klipp av pilot og sekvenser som tydelig definerer dokumentarserien. Med midler fra extrastiftelsen vil vi ha gode forutsetninger for å gjennomføre utviklingen -med særlig fokus på nevnte mål for prosjektet og måloppnåelse i pkt. 2.2 og 3.1

Fremdriftsplan for prosjektet

03-2019 06-2019 Utvikling fase 1: Opptak og caste hovedmedvirkende. Søke finansiering og utarbeide treatment. 08-2019 12-2019 Utvikling fase 2: Research, opptak og manus. Klippe pilot. Jobbe parallelt med ytterligere finansiering. 01-2020 08-2020 Utvikling fase 3: Utvikling av storyline, karakterer. Opptak og klipp. Forarbeid til produksjon og avgjørelse om distribusjon med kanal. Oppfølging innvilgende søknader. Ytterligere finansiering.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Filmen ønsker å skildre og dokumentere viktige øyeblikk i hans liv og samtidig bidra til å alminneliggjøre, skape forståelse og flytte fordommer. Viktige delmål for filmen inkluderer å gi utviklingshemmede og deres pårørende best mulig kjennskap til sine rettigheter, samarbeide med andre organisasjoner og offentlige instanser for å bedre livskvaliteten og spre informasjon om utviklingshemmedes rettigheter og levekår. Filmens primære målgrupper inkluderer fellesskapsorienterte, personer med utviklingshemming eller som faller utenfor “normalen”, og fagpersonell innen helse og omsorg, integrering, likestilling, sysselsetting, utdanning, bolig og velferd.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Filmen vil på sikt oppnå gode resultater i å gi mennesker med utviklingshemming reelle valgmuligheter til varierte bo-, arbeids-, aktivitets- og utdanningsmuligheter. Prosjektet har allerede mottatt hederlig omtale for deltakelse på Human Film og terningkast 6 i avisa Nordlys under filmens festivalpremiere, og vi mener det er grunn til å tro at filmen vil bli godt likt når den blir tilgjengelig for allmennheten. Med planlagt kinolansering og visning på NRK vil filmen få en bredere eksponering og bidra til å spre det viktige budskapet om utviklingshemmedes rettigheter og levekår til et større publikum. Dette vil på sikt bidra til å øke bevisstheten rundt utviklingshemmedes rettigheter og muligheter, og legge grunnlag for å gi dem bedre livskvalitet og levestandard. Gjennom samarbeid med organisasjoner og offentlige instanser vil dokumentaren bidra til å øke kunnskapen om rettigheter og tilgjengelige ressurser for utviklingshemmede og deres pårørende.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

0

Prosjektgjennomføring/Metode

Dette kapittelet beskriver de ulike fasene fra utvikling til lansering av dokumentarfilmen. Utvikling 1 innebar kartlegging av prosjektets omfang og potensiale, finansiering, opptaksplanlegging og diverse opptak. Utvikling 2 startet etter tilskudd fra Dam og ble brukt til research og konkrete opptak. Utvikling 3 var preget av å sikre best mulig distribusjon. Prosjektet gikk fra å være en dokumentarserie til en dokumentarfilm. Produksjonen startet i april 2022 og innebar klipp og supplerende opptak. Filmen hadde nasjonal festivalpremiere på TIFF i januar 2023 og ble godt mottatt. Den ble også vist på Human og Kosmorama og fikk en hederlig omtale. Planen er nå å lansere filmen på kino høsten 2023. Samarbeidet med søkerorganisasjonen LUPE har vært verdifullt for prosjektet, og organisasjonen har fungert som en ressurs og verdifull samarbeidspartner gjennom hele prosjektet.

Resultater og resultatvurdering

Filmen vil på sikt oppnå gode resultater i å gi mennesker med utviklingshemming reelle valgmuligheter til varierte bo-, arbeids-, aktivitets- og utdanningsmuligheter. Prosjektet har allerede mottatt hederlig omtale for deltakelse på Human Film og terningkast 6 i avisa Nordlys under filmens festivalpremiere, og vi mener det er grunn til å tro at filmen vil bli godt likt når den blir tilgjengelig for allmennheten. Med planlagt kinolansering og visning på NRK vil filmen få en bredere eksponering og bidra til å spre det viktige budskapet om utviklingshemmedes rettigheter og levekår til et større publikum. Dette vil på sikt bidra til å øke bevisstheten rundt utviklingshemmedes rettigheter og muligheter, og legge grunnlag for å gi dem bedre livskvalitet og levestandard. Gjennom samarbeid med organisasjoner og offentlige instanser vil dokumentaren bidra til å øke kunnskapen om rettigheter og tilgjengelige ressurser for utviklingshemmede og deres pårørende.

Oppsummering og videre planer

Planen for lanseringen av filmen inkluderer en kinolansering høsten 2023 i samarbeid med distributøren Vibeke Skistad, spesialvisninger med regissør og hovedperson for å engasjere samarbeidspartnere og skape debatt om filmens tema, og visning på NRK etter kinolanseringen. Festivalstrategi er utarbeidet i samarbeid med festivalrådgiver i NFI, Toril Simonsen. Det er også inngått en intensjonsavtale med Den Kulturelle Skolesekken Innlandet for visning av filmen, og NFI har gitt støtte til utvikling av undervisningsopplegg.

Prosjektleder

Even Vesterhus

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Sammen
Organisasjon
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Org.ledd
Norsk Fjernsyn AS
Beløp Bevilget
2020: kr 800 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
30.11.2022
Status
Avsluttet