Sammen

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Med moderne teknologi kan vi velge hvem som skal bli født. Hvordan påvirker dette mennesker med Downs syndrom eller annen type psykisk utviklingshemming? Hva og hvem definerer hva et verdig liv er? Dette er en debatt som krever nyansering, ikke polarisering. Vi ønsker at mennesker med psykisk utviklingshemming, og de som selv velger å leve sammen med dem, involveres sterkere i diskusjonen. Det er ofte eksperter, foreldre til barn med psykisk utviklingshemming og andre friske mennesker som debatterer. Dokumentarserien “Sammen” skal bryte med dette ovenfra-ned perspektivet.

Målsetting

Serien skal alminneliggjøre, skape forståelse og flytte fordommer. Måloppnåelse for medvirkende i serien er også sentralt. Prosesser, erfaringer, utvikling og mestring vil være verdifullt for dem personlig, men kan også være til hjelp for andre.

Målgruppe

Seere i en stor og bred målgruppe. Også mennesker med utviklingshemming, pårørende til personer med utviklingshemming, fagpersonell, helsepolitikere, byråkrater

Antall personer i målgruppen

800000

Beskrivelse av gjennomføring

I opptaksperioden vil regissør Ragnhild følge livet på Vidaråsen over en periode på inntil to år. Vi sikter mot å produsere en dokumentarserie på 8 episoder á 39 minutter for NRK. Realistisk publisering av dokumentarserien er våren 2021. Gjennomføringen av utviklingsfasen er tredelt. Første fase omfatter kartlegging av prosjektets omfang og potensiale, jobbe med treatment/prosjektbeskrivelse, opptaksplanlegging, finansiering og en rekke opptak. Andre fase gjelder research og gjennomføring av konkrete opptak for å utrede og kartlegge innhold og medvirkende. I denne perioden jobber vi med klipp av scener som tydelig viser dokumentarseriens innhold, medvirkende og form. I tredje fase er hovedoppgaven å sikre best mulig distribusjon med kanal. Prosjektet skal i denne fasen bli produksjonsklart – med storyline, karakterutvalg, produksjonsperiode og klipp av pilot og sekvenser som tydelig definerer dokumentarserien. Med midler fra extrastiftelsen vil vi ha gode forutsetninger for å gjennomføre utviklingen -med særlig fokus på nevnte mål for prosjektet og måloppnåelse i pkt. 2.2 og 3.1

Fremdriftsplan

03-2019 06-2019 Utvikling fase 1: Opptak og caste hovedmedvirkende. Søke finansiering og utarbeide treatment. 08-2019 12-2019 Utvikling fase 2: Research, opptak og manus. Klippe pilot. Jobbe parallelt med ytterligere finansiering. 01-2020 08-2020 Utvikling fase 3: Utvikling av storyline, karakterer. Opptak og klipp. Forarbeid til produksjon og avgjørelse om distribusjon med kanal. Oppfølging innvilgende søknader. Ytterligere finansiering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Dam – Ola en helt uvanlig fyr_.pdf

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Sammen
Organisasjon
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Org.ledd
Norsk Fjernsyn AS
Beløp Bevilget
2020: kr 800 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
01.12.2022
Status
Avsluttet