Sammen er vi sterke. Livskvalitet og glede

Søknadssammendrag

Sammen er vi sterke. Sammen for livskvalitet og glede
En regional samling for brystkreftberørte i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

1. Mål
Formålet er å bli mer synlige, skape et fellesskap og en ny møteplass både blant brystkreftrammede, familie, venner og andre interesserte. En regionsamling på tvers av vestlandsfylkene vil være styrkende og samlende innad i vår organisasjon, og vi har et behov for en møteplass som styrker dette på Vestlandet. Vår felles erfaring i lokallagene er at det er utfordrende å være synlige både for medlemmene og lokalmiljøet. Vi ønsker at våre medlemmer gjennom gode tilbud skal bli mer engasjerte og delaktige i lokallaget. Og ikke minst, at Regionsamlingen vil åpne opp for et bedre samarbeid på tvers av lokallag og fylkesgrenser. Et annet viktig element er at i dagens samfunn er det lett å drukne i fristende tilbud, og derfor har vi også en viktig oppgave og et behov for å bli synlige i det offentlige rom, for å bli sett. Dette kan vi oppnå gjennom gode tilbud til våre medlemmer og et rikt faglig og sosialt fellesskap.Regionsamlingen skal ha som mål å være en ny møteplass og kunnskapsformidler overfor alle våre medlemmer. Kunnskap og oppdatering av høg kvalitet fra våre forskere, leger, ernæringseksperter formidlet gjennom foredrag, aktivitet og sosialt samvær vil være motiverende. Regionsamlingen skal handle om oss som er berørte av brystkreft. Håpet er at det skal styrke og motivere medlemmene til et rikt fellesskap i foreningen. Målet er at vi gjennom faglig og sosialt påfyll, vil styrke våre egne muligheter for selv å kunne bedre funksjons- og mestringsevnen i det daglige.Samlingen skal være berikende ved å spre styrke, glede, livskvalitet og fellesskap for hvert enkelt medlem. Vi håper også at vi med denne samlingen vil få flere som ser vårt fellesskap og ønsker medlemskap i foreningen. Og som mange av våre medlemmer har etterlyst, at vi også ved noen anledninger involverer familien da dem også indirekte blir berørt når mor, søster, tante, bestemor får brystkreft. Vi ønsker at denne gang kan det også være plass for dem, og at de lærer noe om hva det vil si å ha brystkreft og hva det vil si å være pårørende til en brystkreftpasient. Og det er også grunnen til at vi vil at selve foredragene også skal være åpne for publikum.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_1_0083.pdf

Sluttrapportsammendrag

Regionsamlingen skulle ha som mål å bli en ny møteplass og kunnskapsformidler overfor alle våre medlemmer i de tre Vestlandsfylkene Rogaland – Hordaland – og Sogn- og Fjordane. Kunnskap og oppdatering av høg kvalitet formidlet av våre forskere, leger, ernæringseksperter gjennom foredrag, aktivitet og sosialt samvær.

Regionsamlingen skulle handle om de som er berørte av brystkreft, deres familie og venner. Håpet var at det skulle styrke og motivere medlemmene til et rikt fellesskap i foreningen. Målet var at vi gjennom faglig og sosialt påfyll, skulle styrke våre egne muligheter for selv å kunne bedre funksjons- og mestringsevnen i det daglige. Samlingen skulle være berikende ved å spre glede, livskvalitet og fellesskap for hvert enkelt medlem.

Viktigheten av denne nye møteplassen som Regionsamling Vest har skapt, er: Sammen er vi sterke – sammen for livskvalitet og glede, er at vi oppnådde målet. Vi oppnådde et sterkt felleskap, vi hadde livskvalitet og glede på programmet, vi satte mennesket i sentrum. Og tilbakemeldingene er, at dette var noe av det beste deltakerne hadde vært på, de tok mye ny kunnskap, motivasjon og glede med seg hjem til sitt eget lokalmiljø og egen livsstil. Og dette må alltid være med i de neste samlingene og være bærebjelken framover i årene som kommer. Og ha kontinuitet og verne om viktige verdier for å få noe til å bestå og skape et fellesskap er viktig.

Prosjektleder/forsker

Ester-Johanne Sande

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Sammen er vi sterke. Livskvalitet og glede
Organisasjon
Brystkreftforeningen
Beløp Bevilget
2013: kr 289 000
Startdato
26.04.2013
Sluttdato
28.04.2013
Status
Avsluttet