Samtalens verdi

Søknadssammendrag

N.K.S.’ veiledningssentre for pårørende til psykisk syke og rusmiddelavhengige er del av vår satsing på barn og unge, og psykisk helse. På grunn av koronautbruddet ser vi at antall henvendelser fra pårørende til rus- og psykisk syke øker totalt fordi tilgangen til det ordinært hjelpeapparat ble fysisk stengt.

Digital kompetanse – fremtidsrettet behandling gjennom chat.
Situasjonen har gitt oss mulighet til å tenke nytt om hvordan vi kan nå flere. Dagens veiledning skjer i hovedsak gjennom fysisk møte og forutsetter at pårørende er lokalisert innenfor veiledningssentrenes kontorer. Vi ønsker å supplere dagens veiledningstilbud med en nasjonal chattefunksjon. Dette vil bidra til at vi kan møte behovene uavhengig av hvor i landet den pårørende bor.

Målsetning
1. Det utredes og opprettes en pilot for sikker faglig chattetjeneste for pårørende til psykisk syke og rusavhengige. Piloten skal være utprøvd, evaluert og vurdert som et ordinært tiltak, innen november 2021
2. Bidra til at flere pårørende får dekket sitt behov for hjelp/veiledning uavhengig av lokalisasjon innenfor eksisterende ressurser.

Målgruppe: Barn og unge.
Metode: Sikre sikker digital tjeneste, betjent på dag- og kveldstid av våre eksisterende ansatte. Utarbeide faglige verktøy for å sikre kvalitet i tråd med brukernes behov og personvernbestemmelsene og statistikk, opplæring.
Tidsplan: Høsten 2020: Forankre og sikre innspill til prosjektet i ansattegruppen, herunder arbeidetid/turnus, samt forberede en anskaffelse av system. Våren 2021 skal systemet være på plass, sammen med faglig veiledere for bemanning av chatten, evaluering og justering som et utgangspunkt for en ny arbeidsmåte for våre ansatte som når enda flere barn og ungdom.

Forventet resultat: Økning på 1,500 samtaler pr år..
De pårørende skal bli tryggere i møte med norsk helsevesen, kjenner sine rettigheter, og blir tryggere på når de bør oppsøke helsehjelp og hvilken instans de henvender seg til med ulike symptomer.

Prosjektleder

Karin Tuvmarken

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Samtalens verdi
Organisasjon
Norske kvinners sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 299.000
Startdato
08.08.2020