Sang-App; Aktivitetsberedskap for sårbare eldre

Søknadssammendrag

Tenk om vi hadde en app basert på de eldres egen livserfaringskapital, som kunne bidra til aktivitet og meningsfullt livsinnhold i hverdagene, og til at mennesker kan leve hele livet.

Aktivitet er viktig for alle, og når funksjoner svikter er vi avhengig av tilrettelegging slik at det skapes mening og livsinnhold i dagene våre. I stortingsmelding; Meld.St.15 (2017-2018) Leve hele livet, er aktivitet og fellesskap et av fem satsningsområder for eldreomsorgen som myndighetene vil prioritere.

På norske sykehjem skal pasientene få helhetlig omsorg. Aktivitet og godt livsinnhold er derfor noe av det pasientene trenger hver dag. Den stimulerende aktiviteten har hatt trange kår under pandemien på grunn av nødvendige restriksjoner, og det har vært umulig for folk utenfra å komme inn for å bidra.

Målet med prosjektet er å utvikle en sang-app som vil være enkel å bruke, og ikke krever noen musikalske forkunnskaper. Et verktøy som gjør det mulig for personalet å mestre og bruke sang i sin daglige samhandling med pasientene, og sangene vil være tilrettelagt for målgruppen. Den tar utgangspunkt i de eldres ressurser, representert av gjenkjennelige sanger fra deres eget livsrepertoar. Dette kan skape mestring og god livskvalitet, og bidra til trygghet og velvære i en svært sårbar livsfase.

Pårørende og frivillige kan også bruke app-en, som vil inneholde ca. 100 sanger. Den vil tilrettelegges slik at de ansatte ved noen få tastetrykk kan initiere meningsfull aktivitet, og den vil inneholde forslag til tema og tilhørende sanger, både for korte og lengre sangstunder.

App-en vil utvikles i løpet av høsten 2021, og testes ut på flere sykehjem våren 2022.

App-en vil bidra til å styrke aktivitets-beredskapen, og sørge for at personalet er bedre rustet til å kunne tilrettelegge for god og meningsfull aktivitet, uten å måtte være avhengig av folk utenfra.

Prosjektleder

Trine Lise Aasheim

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Sang-App; Aktivitetsberedskap for sårbare eldre
Organisasjon
Hospiceforum Norge
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
18.05.2021