Satellitt – Økt kriseberedskap

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste for mennesker som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise

Bakgrunn: Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste for mennesker som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise. Kirkens SOS er en selvmordsforebyggende og diakonal tjeneste. Organisasjonene består av frivillige medarbeidere, med ansatte kun på landssekretariatet og i administrasjonen på hvert av Kirkens SOS sine 13 sentra.

 

De frivillige medarbeiderne betjener krisetelefonen og besvarer e-post fra mennesker i akutte kriser. Kirkens SOS i Sør-Hålogaland ønsket å se på muligheten for økt kriseberedskap ved hjelp av ”satellitter” – som kunne gi Kirkens SOS et økt rekrutteringsgrunnlag for frivillige medarbeidere. En satellitt er å forstå som et vaktrom på et annet sted i en region, enn der hvor Kirkens SOS har sitt senter. Vår satellitt var lokalisert på Sortland i Vesterålen, og underlagt styret for det regionale Kirkens SOS-senter i Bodø. Daglig ledelse av satellitten ble forestått av daglig leder/prosjektleder samme sted. Denne har hatt ansvar for opplæring, tilrettelegging av veiledning, turnus og andre oppgaver av faglig/administrativ karakter.

 

Målsetting: Målsettingen med prosjektet var opprettelsen av to satellitter, og slik få 20 nye medarbeidere i tjenesten. Vårt hovedmål var å gi mennesker i krise et mer tilgjengelig tilbud. Tilgjengeligheten på krisetelefonen ville kunne bli bedret og flere mennesker i krise kunne få en samtale. Vi hadde samtidig som mål å synliggjøre Kirkens SOS som et sted å ta kontakt, enten pr. telefon eller/og e-post, når livet er vanskelig. Ideen om å desentralisere tjenesten i vårt langstrakte fylke var knyttet til et mål om å nå mange flere med et selvmordsforebyggende arbeid.

 

Økonomi: Prosjektet har i hovedsak vært finansiert gjennom Helse og Rehabilitering med følgende summer; 2002: kr 150.000 2003: kr. 100.000 og 2004: kr 75.000.

 

Gjennomføring: Prosjektet fikk tidlig i prosjektperioden endrede forutsetninger i forhold til personell, senter- og økonomisituasjon. Dette førte til endrede målformuleringer, men prosjektet er gjennomført i hele oppsatte prosjektperiode, og gav oss innpass i lokale miljøer som ikke har hatt tilknytning til Kirkens SOS tidligere. Dette er noe vi verdsetter. Prosjektet ble imidlertid nedlagt sommeren 2004.

 

Til tross for endrede prosjektvilkår kan vi si at dette har vært et konkret selvmordforebyggende arbeid. Vi økte krisekompetansen på flere steder enn i Bodø gjennom opplæring og veiledning, og satellittprosjektet har nådd mennesker i krise. Prosjektet ble imidlertid ikke realisert i det omfang vi hadde håpet på.

Prosjektleder/forsker

Katariina W. Myhrvold

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Satellitt – Økt kriseberedskap
Organisasjon
Kirkens SOS Norge
Beløp Bevilget
2002: kr 140 000, 2003: kr 100 000, 2004: kr 75 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
30.04.2004
Status
Avsluttet