Selvmordsforebyggende

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

”Selvmordsforebyggende prosjekt Timeplan/plakat” har vært gjennomført av Kirkens SOS i Vestfold

”Selvmordsforebyggende prosjekt Timeplan/plakat” har vært gjennomført av Kirkens SOS i Vestfold. Prosjektperioden har vært på tre år. Daglig leder for Kirkens SOS i Vestfold Bjørn Brekke har vært prosjektleder.

 

Prosjektets målsetting har vært å fremme selvmordsforebyggende tiltak blant unge mennesker som i sin hverdag sliter med psykiske problemer og selvmordstanker. Prosjektet har dermed vært tilpasset Kirkens SOS Norge sin hovedmålsetting som ønsker å være et slikt tilbud til mennesker i alle aldre. Vår målsetting har vært å fokusere på de unge i Ungdomskolen og Den videregående skole, primært i Vestfold, men også på landsbasis. Plakatene er ment å nå den eldre befolkning og er sendt til ca. 350 adresser til offentlige og private kontorer. Plakatene er tilrettelagt med at en kan rive av tlf. nr. og e-post adresse til K-SOS.

 

Vår metode har vært, ved bruk av informasjonsmateriale som timeplaner, musematter og plakater, å bringe ut informasjon om det tilbud Kirkens SOS kan tilby målgruppen. Materialet har gått ut til ungdomskoler og videregående skoler i Vestfold, samt alle bibliotek i Vestfold og andre offentlige steder der ungdom og eldre ferdes.

 

Vi har også utviklet et godt samarbeid med lærerne på de berørte skoler og tilbudt disse Vivat kurset ”Førstehjelp ved selvmordsfare”. Dette for å skape bedre forståelse for prosjektet, samt å gi bedre kunnskap om selvmordsforebyggende arbeid i skolen. Vi har også samarbeidet med menigheter og andre humanitære organisasjoner for å spre informasjon om tiltaket. Vår musematte har vært populært å bruke i konfirmantundervisning og ved andre arrangementer relatert til ungdom.

 

Resultatet av prosjektet har ført til en økning i henvendelser fra unge til våre krisetelefoner. Spesielt var økningen stor i det første prosjektåret. Våre frivillige som betjener telefonene beretter om mange unge som takker for hjelp og forståelse de får gjennom samtaler på telefonen. Noen av ungdommene bruker våre krisetelefoner og SOS meldinger ofte. Og vi er av den oppfatning at vi har kunnet tilby hjelp til mange unge som sliter med psykiske problemer og ønsker å ta sitt eget liv.

 

Et lite opplag av musematter vil bli distribuert av sanitetsforeninger til barneskolene i fylket vårt. Vi vil også videreføre vårt samarbeid med ulike menigheter når det gjelder å formidle informasjon til konfirmanter om tilbudet i Kirkens SOS. Plakaten med informasjon om våre tjenester sender vi ut som vedlegg i alle takkebrev og ber om at de blir plassert på et egnet sted.

 

Alle tiltak i dette prosjektet er rettet inn mot å forebygge selvmord blant ungdom i alderen 13 til 20 år og de over 70 år. Vår krisetelefon SOS meldinger er døgnåpen og det finnes alltid noen å snakke med når noen ønsker å ringe oss. Vi tror at stor tilgjengelighet er viktig for den som trenger noen å snakke med.

Prosjektleder/forsker

Bjørn Brekke

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Selvmordsforebyggende
Organisasjon
Kirkens SOS Norge
Beløp Bevilget
2002: kr 150 000, 2003: kr 100 000, 2004: kr 100 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet