Selvmordsforebygging

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Kirkens SOS driver selvmordsforebyggende krisetjeneste pr

Bakgrunn: Kirkens SOS driver selvmordsforebyggende krisetjeneste pr. telefon, internett og teksttelefon for døve. Selv om vi er Norges største krisetelefontjeneste vet vi at tilbudet er underkommunisert, og at mange selvmordsutsatte mennesker ikke kjenner oss.

 

Målsetting: Ethvert menneske i Hordaland og Sogn og Fjordane skal kjenne til Kirkens SOS krisetelefon og SOS-melding. Det er også et mål at alle døve i Norge skal vite at Kirkens SOS har kriseteksttelefon.

 

Gjennomføring: Prosjektet ble gjennomført som et treårig prosjekt med en 50% prosjektstilling i tillegg til utgifter til PR-materiell og informasjon. Det var satt opp en detaljert plan der vi særlig skulle nå selvmordsutsatte grupper. Nytt informasjonsmateriell tilpasset de ulike gruppene er produsert og distribuert i henhold til planen.

 

Oppnådde resultater: Prosjektet er i all hovedsak gjennom ført i henhold til planen, og med svært gode resultater. Kirkens SOS i Bjørgvin har i prosjektperioden blitt landets største SOS-senter målt på antall henvendelser og tilgjengelighet, Hordaland er det fylket i landet der flest ringer, og antall henvendelser fra Sogn og Fjordane har økt med 50%. Aldri har så mange brukt Kirkens SOS krisetjeneste som nå.

 

Videre planer: Vi har fremdeles store uløste oppgaver, særlig med henblikk på at vi fortsatt er underkommunisert. I tillegg skaper den store økningen i antall henvendelser kapasitetsproblemer, med lavere svarprosent som resultat. Vi aldri har tidligere klart å ta imot så mange henvendelser som nå. Likevel opplever vi at svarprosenten går ned. Dette er vår store utfordring både i inneværende år og i årene fremover. Vi må rekruttere mange flere kompetente frivillige som medarbeidere. I en situasjon der driften er avhengig av betydelige innsamlede midler gir dette oss også store økonomiske utfordringer.

Prosjektleder/forsker

Karl Dag Bærug

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Selvmordsforebygging
Organisasjon
Kirkens SOS Norge
Beløp Bevilget
2003: kr 95 000, 2004: kr 150 000, 2005: kr 155 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet