Selvmordsutsatte grupper

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Kirkens SOS er en døgnåpen krisetelefon for mennesker som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise

Kirkens SOS er en døgnåpen krisetelefon for mennesker som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise. Kirkens SOS er en diakonal og en selvmordsforebyggende virksomhet, og våre frivillige medarbeidere tar blant annet i mot samtaler fra mennesker i akutt selvmordskrise. Kirkens SOS ønsket i sterkere grad å gjøre krisetelefonen kjent for mennesker som har tanker og/eller planer om å ta sitt eget liv, og forholdt seg i søknaden til grupper som statistisk sett har en økende tendens hva gjelder selvmord. Dette gjelder spesielt eldre og yngre menn, som er grupper Kirkens SOS tradisjonelt vanskelig kommer i kontakt med.

 

Målsetningen med prosjektet var å gi mot til å snakke om det som er vanskelig, og å

synliggjøre Kirkens SOS som et sted å ta kontakt når livet er som verst.

           

Ideen med prosjektet var å synliggjøre telefonnummeret til Kirkens SOS, samt skape forståelse for når Kirkens SOS kan være en samtalepartner. For å være sikre på å nå målgruppene, var det viktig for oss å synliggjøre oss der folk er.

 

Med midler fra Helse og Rehabilitering produserte Kirkens SOS ølbrikker som ble delt ut på cafeer/puber rundt om i landet. Videre produserte vi gratis postkort med ”Kort sagt”, som også ble spredd rundt om i landet. Det ble også gjennomført flere skolebesøk hvor tema var selvmordstanker. Det ble også produsert plakater med unge mennesker og informasjon om Kirkens SOS som et menneske å snakke med når livet er som verst.

 

I forhold til eldre mennesker, ble det produsert plakater med en eldre manns ansikt, og med budskap rettet mot hvordan man har det og at det finnes noen å snakke med der ute. Disse ble distribuert rundt i Norge, på legekontorer og eldresenter etc.

 

Statistisk har Kirkens SOS de to siste årene hatt en økning i henvendelser fra unge mennesker. Vi ser ingen endring i antall henvendelser fra eldre menn, annet enn i spesielle høytider – men dette er en tendens vi er kjent med fra tidligere også, så vi kan ikke knytte den spesielt til prosjektet ”Selvmordsutsatte grupper”.

 

Prosjektet ga oss et innpass i skolesammenheng, som vi verdsetter og fortsatt utvikler. Vi ser at selvmordsstatistikken for unge mennesker fortsatt er urovekkende, og har planer om en fortsatt profilering inn i unge miljøer. Dette ser vi nytter.

Prosjektleder/forsker

Kari Knutsen

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Selvmordsutsatte grupper
Organisasjon
Kirkens SOS Norge
Beløp Bevilget
1999: kr 250 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.1999
Status
Avsluttet