Skyte foto fra hofta

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Å ta bilder med fotoapparat er en selvfølge for mange. For de fleste enkelt og greit, men ikke for alle. For noen er det ikke er mulig å holde et kamera eller å trykke ned utløserknappen på vanlig måte. Når livet byr på utfordringer utenom det vanlige blir det viktig å finne alternative løsninger for å oppleve mestring. Noen har vært hobbyfotografer og mistet troen på at de kan fortsette. Noen drømmer kanskje om å begynne, og trenger tips og veiledning for å komme i gang. Det finnes mange triks og knep som dette prosjektet vil videreformidle. Vi kan også lære av hverandres måter å fotografere på. Prosjektet vil vise mulighetene som finnes for å bli gode hoftefotografer. En hoftefotograf er en som av ulike årsaker må holde eller feste kamera i hoftehøyde. Det er personer som er svake i armer/fingre og som dermed må velge alternative løsninger for å ta bilder fra rullestolen eller stående.

2. Prosjektets målsetting
Kurset og likemannsfilmen vil utvikle personer som ikke kan holde et kamera på vanlig måte til å bli gode hoftefotografer.

3. Prosjektets målgruppe
Alle som drømmer om å bli gode hoftefotografer.
For likemannsfilmen – alle som ikke kan holde et kamera på vanlig måte.
For kurset – 15 voksne muskelsyke som ikke kan holde et kamera på vanlig måte.

4. Prosjektets betydning
Positive felles interesser er avgjørende når sykdom eller skade demper på livsutfoldelsen. Livskvaliteten øker når hoftefotografer opplever ?kikket? i å ha knipset de perfekte bildene.

Kunstnerisk vil prosjektet ha en spennende betydning. Hoftefotografene skyter bilder fra hofta og opp – et tilnærmet froskeperspektiv. Folk flest tar bilder i øye høyde. Et hofteperspektiv oppfattes derfor av mange som avantgarde og spennende. Dermed vil dette prosjektet frembringe nysgjerrighet omkring det kunstneriske, og positiv oppmerksomhet på kreativiteten knyttet til å ta bilder.

Kurset vil også få betydning for tidsskriftet Muskelnytt, foreningens nettsider og andre. Hoftefotografene kan skyte gode illustrasjonsfoto. Det vil bli opprettet en gruppe på flickr.com der deltakerne kan vurdere hverandres bilder og invitere flere til å delta. På flickr.com vil alle i hele verden kunne betrakte og kommentere bildene på åpne områder.

5. Framdriftsplan
Januar ? mars: informere om prosjektet i Muskelnytt og på FFMs nettsider. Finne eksterne forelesere od invitere til kurs.
Mars ? august: forberede kurset, innhente spesialutstyr og nyttige hjelperedskaper, etterspørre og utvikle ?Reodor Felgen?løsninger?
September: kurs fra torsdag til søndag, opptak til likemannsfilmen
Oktober ? desember: produsere likemannsfilmen og lansering, presentere resultatet av prosjektet i Muskelnytt, på FFMs nettsider, på Flickr.com og i andre media. Skrive prosjektrapport.

Gjennomføring
Kurset: ?Skyte foto fra hofta?
Kurset vil gi tips om løsninger som speil, stativ, at kamera står stille og alternative utsløsermekanismer. Det vil bli undervist i komposisjon, fokus, dybde og naturlig lys som eksponeringskilde. Temaene sol/skygge, portrett, stemning, situasjon, nytt/gammelt og kontraster blir daglige arbeidsoppgaver. Det blir orientert om digitalkameras formater, piksler og ulik bruk av bilder for trykking eller visning på nett/pc. Deltagerne vil lære enkle grep for etterbehandling og korrigering av bildene. Programmer som Picasa og Flickr.com vil bli benyttet for å holde kostnadene lave. Deltakerne må ta med kamera og pc. Etter daglige oppgaver må hoftefotografene velge hvilket bilde de vil vise og som dermed blir kommentert og gitt konstruktiv kritikk. Hovedoppgaven på kurset vil bli et portrett, et situasjonsbilde og et stemningsbilde. De beste bildene vil bli premiert, trykket i Muskelnytt og vist i aktuelle fora.

Likemannsfilmen: ?Skyte foto fra hofta?
Prosjektets likemannsfilm vil ha en varighet på ca 10 minutter og ta utgangspunkt i kurset. Den følger deltagerne, deres utfordringer, erfaringer og løsninger. ?Reodor Felgen-løsninger? som gis på kurset formidles i filmen slik at flere kan bli inspirert til å skyte foto fra hofta. Produksjonsfirmaet Stup og Skyt ved Torgeir Kalvehagen er i dialog med Helsefilm, Hels

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0052.pdf

Sluttrapportsammendrag

Fotokurs for å lære å skyte gode bilder fra rullestol og produksjon av likemannsfilm. Prosjektet nådde sin målsetting i form av at personene som deltok på kurset fikk opplæring av fotografer, delte erfaringer og tilpasset lærdommen til teknikker de selv kan bruke. Deltakerne fant måter å støtte armer og hender på, og utstyr som avlaster svak muskulatur. Bildene deltakerne tok av hverandre var unike og vakre. Kurset ga fornyet selvtillit. Det ble undervist i komposisjon, fokus og dybde. Temaer som sol/skygge, portrett, stemning, situasjon, nytt/gammelt og kontraster ble daglige arbeids-oppgaver. Foreleserne var tilgjengelig for deltakerne under hele kurshelgen. Dermed ble det gitt mye én-til-én-undervisning. Teoriundervisningen varte en time hver formiddag og en time etter lunsj. Slik fikk deltakerne nyttig informasjon og mye tid til å praktisere. Alle deltakerne var veldig godt fornøyd med kurshelgen. En av deltakerne er begynt å undervise i fotografering. Flere har kjøpt nytt fotoutstyr og melder om stor fotoglede. I ettertid har deltakerne laget fotoblogg hvor de legger ut bilder av natur, dyreliv og makro med mer.

Likemannsfilmen varer i 14 minutter og følger 3 rullestolbrukere, hoftefotografer, og viser deres utfordringer, erfaringer og løsninger. Filmen oppleves som informativ og som en inspirasjonskilde til å skyte foto fra hofta. Filmen er planlagt vist på Frikanalen på TV og på tre fotokurs i 2011.

Prosjektets viktigste lærdom
– Korte undervisningsøkter og mye praktisk jobbing var veldig positivt for deltakerne.
– Å lære av hverandre. Likemannsaspektet er viktig og deltakerne dro nytte av hverandres erfaringer på flere plan.
– Hvis du ikke kan komme til motivet, be noen ta motivet til deg.
– Vanlig tilleggsutstyr til fotoapparat kan brukes/tilpasses den enkelte hoftefotograf.
– Den beste fotografen er, uansett muskelstyrke, den som omdanner begrensninger til kreativitet.

Prosjektleder/forsker

Tone Ingeborg Torp

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Skyte foto fra hofta
Organisasjon
Foreningen for Muskelsyke
Beløp Bevilget
2009: kr 185 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
01.12.2010
Status
Avsluttet