Sosiale trygghetstreff i Vestland og Trøndelag sør

Søknadssammendrag

Prosjektet Trygghetstreff i Vestland og Trøndelag sør har som mål å forebygge brann, samt skape sosiale møteplasser med trygghetsfokus for sårbare grupper.

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) har et stort engasjement for sårbare grupper og lange tradisjoner for å stille opp der det er behov. Basert på et pilotprosjekt på Romerike skal N.K.S samarbeide med Brannvesen i Vestland og Trøndelag om dette prosjektet rettet mot eldre, for å forebygge brann og skape sosiale møteplasser for isolerte eldre.

Brannvesenet har som mål å forebygge dødsbranner gjennom tett samarbeid med kommuner, informasjonsarbeid og hjemmebesøk ved bekymringsmeldinger. En stor andel av de risikoutsatte brukerne er eldre personer med nedsatt kognitiv eller psykisk fungeringsevne. Denne gruppen har blitt mer isolert det siste året, mange er ensomme og mangler nettverk og setter pris på besøk fra brannvesenet. I prosjektperioden skal det gjennomføres både større regionale arrangement og mindre lokale arrangement for å sette fokus på brannsikkerhet og skape sosiale samlingsplasser for risikogruppen. Under arrangementene vil det ordnes servering, underholdning, transport etter behov og settes sosiale rammer. I tillegg vil sikkerhetsfokus komme tydelig fram både gjennom muntlige foredrag, branndemonstrasjoner og utdeling av utstyr for å øke brannsikkerheten.

Samarbeidet mellom Brannvesenet og NKS, samt felles gjennomføring av arrangementene som planlegges, er både samfunnsnyttig og fremtidsrettet. Vi ønsker å nå personer i kommunale boliger og de som mottar hjemmetjenester, men kanskje spesielt viktig er de som ikke mottar offentlige tjenester, de som «går under radaren» – spesielt nå under korona.

Dette prosjektet vil føre til at både Brannvesenet og N.K.S. vil nå ut til langt flere sårbare enn ellers i en tid hvor det er spesielt viktig. I tillegg forventes det at prosjektet vil gi positive sosiale og brannforebyggende virkninger, samt en positiv effekt på målgruppens psykiske helse. Å ha kunnskap og tilpasset sikkerhetsutstyr kan i beste fall redde liv.

Prosjektleder

Andrea Svarstad

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
Sosiale trygghetstreff i Vestland og Trøndelag sør
Organisasjon
Norske kvinners sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
08.04.2022