Speiding etter frivillige

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Rekruttering av frivillige er blitt svært ressurskrevende og lite forutsigbart.
Dette skaper uro i forhold til det ansvar vi påtar oss som krisetelefon med å opprettholde døgnåpen beredskap. Å drive et selvmordsforebyggende arbeid krever at vi er der ALLTID. Det utfordrer oss sterkt når vi ikke makter høy nok svarprosent på innkomne henvendelser til Kirkens SOS.

2. Prosjektets målsetting
Vi har som mål å prøve ut en ny modell for rekruttering for å utforske om denne modellen gir bedre grunnlag og mer forutsigbarhet på antall frivillige. Vi ønsker også å gjøre oss erfaringer på om en slik modell vil rekruttere bredere og større mulighet til å styre oss inn på målgruppen.
Vi har generelt et stort behov for å øke antall frivllige. Vi har dessuten behov for å få flere unge og flere menn med i vår vaktturnus.

3. Prosjektets målgruppe
Vi vil skape et nettverk av speidere som speider etter frivillige i sine lokale
miljø. De vil være 3 i hvert team med gografiske celler som sine nedslagsfelt. De vil få god opplæring i organisasjonen Kirkens SOS og de vil få god kunnskap om hva vi ser etter når vi leter etter frivillige.
Ideen om et nettverk av speidere er troen på at personlig utfordring for noen har høyere verdi og status enn selv å velge ut ifra tilgjengelig informasjon. Vi vil utprøve «hodejeger-ideen» på rekruttering av frivillige.
De som blir med som speidere forventer vi blir med i hele prosjektperioden.

4. Prosjektets betydning
Frivillighetskulturen endrer seg. Vi tror utprøving av nye metoder er viktig for å kunne bidra til morgendagens måte å rekruttere på.
Lykkes vi med prosjektet vil det få langsiktige positive virkninger for å
kunne betjene vår del av beredskapen på Kirkens SOS. Prosjektet vil kunne sikre bedre tilgjengelighet for bruker. Prosjektet vil også kunne gi lokale gevinster i form av engasjement og informasjonsarbeid.

5. Framdriftsplan
Etablere oss med prosjektarbeider, intervjue og få på plass 21 speidere
i 7 ulike geografiske enheter som dekker kommuner vi kan rekruttere frivillige fra. Noen tidligere frivillige kan utfordres til å være speider, en slags gjenbruk av frivillige.
Speiderne skal kunne skaffe 40 nye frivillige til kurs i Molde og Ålesund i oktober hvert år. Speiderne blir med på inntakssamtale med «sine» kandidater.
Speiderne vil i år 2 og 3 kunne være mer aktive som informanter i lokalmiljøet, bl.a. få oplæring i å kjøre kurset «God å snakke med»
utarbeidet av Kirkens SOS i Norge.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0112.pdf

Sluttrapportsammendrag

Målet med prosjekt «Speiding etter frivillige» var å testet ut en ny rekrutteringsmodell for å skaffe frivillige til å betjene krisetelefonen til Kirkens SOS i Møre og Romsdal.

Metoden for rekruttering som ble testet ut baserte seg på at utvalget av tilgjengelige frivillige i Møre og Romsdal ble delt inn i geografiske celler der hver celle har fått 2-3 «speidere». Disse speiderne er mennesker med god lokal kunnskap og kjennskap til de som bor i nærmiljøet, og som de videre personlig kan utfordre til å bli frivillig medarbeider dersom «speideren» tror en i sitt nærmiljø vil egne seg til dette. «Speiderne» har i forkant av arbeidet i sitt nærmiljø fått god opplæring i hva organisasjonen driver med og hvilke krav vi har til egnethet for å kunne være frivillig i denne type tjeneste. Dette er bakgrunnen for at alle «speiderene» har kunne utfordre mennesker i sitt nærmiljø til å bli frivillige, med engasjement og troverdighet.
Å rekruttere og utvelge riktige «speidere» har vært et viktig og krevende arbeid for å få prosjektet i gang. Den rette speideren må være god formidler, våge å oppsøke personer og kunne selge det frivillige engasjementet og Kirkens SOS videre til aktuelle kandidater. Vi har hatt en ide om at lokal kunnskap og det å bli personlig utfordret av en annen person har en egenverdi for rekruttering som var noe av det vi ville prøve ut i dette prosjektet.
For at «speideren» skal kjenne eierskap til organisasjonen og være rustet for oppgaven har vi hatt ulike samlinger og treffpunkt for alle disse.
«Speideren» sin hovedoppgave er å tenke ut hvem som kan passe til å være et medmenneske på krisetelefon for så å utfordre disse. Målet for den enkelte «speider» er at han/hun skal rekruttere to nye frivillige medarbeidere til hvert nytt innføringskurs som arrangeres årlig.
Prosjektet har vist oss at dette er en modell å bygge videre på og den har resultert i mange nye frivillige. Den har også vist seg å være en krevende modell å drifte fordi speiderne trenger mye opplæring og oppfølging. – Men når først den gode speideren er på plass er mye gjort og man får mye tilbake.
Som frivillig organisasjon i Møre og Romsdal har vi som mål å bygge videre på rekrutteringsmodellen og videreføre nyttige erfaringer som vi har gjort oss.

Prosjektleder/forsker

Magne Kjell Bjørge

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Speiding etter frivillige
Organisasjon
Kirkens SOS Norge
Beløp Bevilget
2009: kr 310 000, 2010: kr 310 000
Startdato
01.04.2009
Sluttdato
01.04.2011
Status
Avsluttet