Steroidhormon som prediktor

Søknadssammendrag

Hvert år diagnostiseres mer enn 3000 kvinner med brystkreft i Norge og brystkreft er dermed

den vanligste krefttypen blant kvinner. Omtrent 70% av brystkrefttumorer er hormonsensitive og de fleste pasienter i denne subgruppen mottar

endokrin behandling. Til tross for nylige terapeutiske fremskritt vil En andel av disse kvinnene kun ha delvis eller ingen respons til den endokrine behandlingen, og mange opplever . bivirkninger som fatigue (tretthet), fordøyelsesproblemer, menopausale symptomer, muskel- og beinendringer, vektøkning og økt risiko for hjerte-og karsykdommer. Fordeler og ulemper ved endokrin behandling bør nøye vurderes innenfor denne undergruppen av pasienter. Derfor er biomarkører for å kunne predikere respons til behandling og behandlingsrelaterte bivirkninger. Selv om fremskritt innen genomforskning har gitt oss et innblikk i heterogeniteten i undergrupper av brystkreft, er det fortsatt ikke mulig å forutsi svulstens respons til behandling. Fedme er en risikofaktor for postmenopausal hormonsensitiv brystkreft og er assosiert med dårligere prognose. Det er vist at produksjonen av østrogen i fettvev hos overvektige personer spiller en rolle i brystkreftrisikoen. Imidlertid er mekanismen for hvordan fedme korrelerer med endokrin behandlingsresistens uklart. I dette prosjektet vil vi undersøke steroidhormonmetabolisme i brystkreftvev og serum fra en regional brystkreftbiobank. Det overordnede målet er å identifisere nye biomarkører for å predikere endokrin behandlingsresistens og behandlingsrelaterte bivirkninger, både hos normalvektige og overvektige brystkreftpasienter. Prosjektet vil gi nye strategier for personrettet behandling av brystkreft, og kartlegge mekanismer for å motvirke negative effekter av behandlingen.

Prosjektleder/forsker

Feng Wang

Hovedveileder

Tone Frost Bathen

Detaljer
Program
Forskning (2019)
Prosjektnavn
Steroidhormon som prediktor
Organisasjon
Brystkreftforeningen
Org.ledd
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Beløp Bevilget
2020, 2021, 2022
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
01.07.2023
Status
Under gjennomføring