Stratifisert screening for brystkreft

Sluttrapport

Bakgrunn

Mammografisk tetthet er et uttrykk for mengden kjertelvev i brystet som er synlig på mammografi. I den senere tid er det blitt diskutert om kvinner med mammografisk tette bryst bør tilbys hyppigere screening eller andre screeningmetoder i tillegg til mammografi. Dette kalles stratifisert screening.

Målsetting

For å kunne tilby kvinner stratifisert screening er det nødvendig med kunnskap om mammografisk tetthet. Målet med prosjektet var å innhente slik kunnskap blant kvinner som deltok i Mammografiprogrammet. Hensikten var å undersøke om mammografisk tetthet påvirker prosessindikatorer i screeningprogrammet, hvilke kompresjonsparametre er assosiert med tetthetsestimater, og hvordan ulike tetthetsklassifiseringer svarer til hverandre.

Design, metode, materiale

Prosjektet ble utført ved Kreftregisteret med støtte fra ExtraStiftelsen og basert på opplysninger fra kvinner som deltok i Mammografiprogrammet i perioden 1996-2015. Mammografiprogrammet er et populasjonsbasert brystkreftscreeningprogram som inviterer kvinner i alderen 50-69 til mammografi annet hvert år. Mammografisk tetthet ble vurdert av radiologer (subjektivt), og ved en helautomatisert metode (objektivt). Prosjektet inkluderte 4 studier: 1) Positive prediktive verdier etter mammografisk tetthet og screeningutstyr; 2) Sammenhengen mellom mammografisk tetthet og histopatologisk svulstkarakteristikk blant kvinner med screeningdetektert brystkreft; 3) Sammenhenger mellom brystkompresjonsparametere og mammografisk tetthet, estimert ved en helautomatisk metode; 4) Sammenligning av ulike klassifiseringer av mammografisk tetthet.

Gjennomføring

Prosjektets planlagte gjennomføringsperiode var juli 2014-juli 2017. Denne perioden ble forlenget til desember 2017 i forbindelse med forberedelse av resultater til publisering. Prosjektbeskrivelsen ble revidert og godkjent av søkerorganisasjon og ExtraStiftelsen juni 2014. Det ble gjennomført 4 studier. Data for studie 1 og 2 hadde allerede vært samlet inn når prosjektet startet. De første to studier ble ferdigstilt mai 2015. Resultater fra studie 1 var publisert januar 2016. Resultater fra studie 2 var publisert august 2015. Data for studier 3 og 4 ble samlet inn 2015. Studie 3 ble ferdigstilt januar 2017, og studie 4 ble ferdigstilt desember 2016. Resultater fra studie 4 er publisert mai 2017. Resultater fra studie 3 er publisert november 2017. Doktorgradsavhandlingen er levert juni 2017 og ph.d.-graden er oppnådd november 2017.

Resultater

Screenede kvinner med høy mammografisk tetthet kalles hyppigere inn til tilleggsundersøkelser uten å få diagnostisert brystkreft og har dårligere prognose enn kvinner med lav mammografisk tetthet. Kompresjonsparametere kunne påvirke tetthetsestimater. Det er behov for mer kunnskap om mammografisk tetthet blant screenede kvinner før denne variabelen kunne brukes til å stratifisere screeningprogrammet i Norge.

Samarbeidspartnere

Professorer Per Skåne og Lars A. Akselen har bidratt til å revidere artiklene med hensyn til det faglige innholdet innen radiologi og patologi. Solveig Roth Hoff har bidratt til å planlegge og kritisk vurdere metoder og analyser som ble brukt i studie 1 og 2..

Videre planer

Resultater fra prosjektet tyder på at det er for tidlig å initiere stratifisert screening. Det er ikke anbefalt å benytte den helautomatiske tetthetsvurderingsmetoden for klinikker involvert i Mammografiprogrammet siden reliabiliteten av denne metoden er utilstrekkelig undersøkt. Det er imidlertid viktig at radiologer som vurderer mammografisk tetthet blant screenede kvinner, kunne bruke supplerende metoder (ultralyd eller MR) for å bevise negative eller positive funn på mammogrammer.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Samarbeidet med Brystkreftforeningen var fruktbart og tett med hensyn på administrative aspekter og i arbeidet med å spre resultatene. Både stipendiaten og prosjektlederen ble intervjuet flere ganger i forbindelse med den generelle fremstillingen av prosjektet og diskusjonen av resultatene fra studiene. Intervjuene er publisert i tidsskriftet Atene av Brystkreftforeningen.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Moshina, M. (2017). Understanding the role of mammographic density in a population based breast cancer screening program: A step towards stratified screening for breast cancer in Norway? Universitetet i Oslo.

Artikler:
Moshina, N., Ursin, G., Roman, M., Sebuodegard, S. & Hofvind, S. (2016). Positive predictive values by mammographic density and screening mode in the Norwegian Breast Cancer Screening Program. Eur J Radiol, 85(1), 248-254.
doi: 10.1016/j.ejrad.2015.11.030

Moshina, N., Ursin, G., Hoff, S. R., Akslen, L. A., Roman, M., Sebuodegard, S., & Hofvind, S. (2015). Mammographic density and histopathologic characteristics of screen-detected tumors in the Norwegian Breast Cancer Screening Program. Acta Radiol Open, 4(9), 2058460115604340.
doi: 10.1177/2058460115604340

Moshina, N., Roman, M., Waade, G. G., Sebuodegard, S., Ursin, G., & Hofvind, S. (2017). Breast compression parameters and mammographic density in the Norwegian Breast Cancer Screening Programme. Eur Radiol.
doi: 10.1007/s00330-017-5104-5

Moshina, N., Roman, M., Sebuodegard, S., Waade, G. G., Ursin, G., & Hofvind, S. (2017). Comparison of subjective and fully automated methods for measuring mammographic density. Acta Radiol, 284185117712540.
doi: 10.1177/0284185117712540

Sluttrapport/artikler (pdf)

Phd-avhandling_Nataliia_Moshina.pdf
Acta Radiologica Open-2015-Moshina-.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Moshina, M. (2017). Understanding the role of mammographic density in a population based breast cancer screening program: A step towards stratified screening for breast cancer in Norway? Universitetet i Oslo.

Artikler:
Moshina, N., Ursin, G., Roman, M., Sebuodegard, S. & Hofvind, S. (2016). Positive predictive values by mammographic density and screening mode in the Norwegian Breast Cancer Screening Program. Eur J Radiol, 85(1), 248-254.
doi: 10.1016/j.ejrad.2015.11.030

Moshina, N., Ursin, G., Hoff, S. R., Akslen, L. A., Roman, M., Sebuodegard, S., & Hofvind, S. (2015). Mammographic density and histopathologic characteristics of screen-detected tumors in the Norwegian Breast Cancer Screening Program. Acta Radiol Open, 4(9), 2058460115604340.
doi: 10.1177/2058460115604340

Moshina, N., Roman, M., Waade, G. G., Sebuodegard, S., Ursin, G., & Hofvind, S. (2017). Breast compression parameters and mammographic density in the Norwegian Breast Cancer Screening Programme. Eur Radiol.
doi: 10.1007/s00330-017-5104-5

Moshina, N., Roman, M., Sebuodegard, S., Waade, G. G., Ursin, G., & Hofvind, S. (2017). Comparison of subjective and fully automated methods for measuring mammographic density. Acta Radiol, 284185117712540.
doi: 10.1177/0284185117712540

Prosjektleder/forsker

Nataliia Moshina

Hovedveileder

Solveig Hofvind

Detaljer
Program
Forskning (2013)
Prosjektnavn
Stratifisert screening for brystkreft
Organisasjon
Brystkreftforeningen
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Kreftregisteret
Beløp Bevilget
2014: kr 665 000, 2015: kr 680 000, 2016: kr 690 000
Startdato
29.07.2014
Sluttdato
01.07.2017
Status
Avsluttet