Sykehus – igjen?

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Barn og unge som lever med en kronisk sykdom/funksjonshemming har ofte gjentatte sykehusinnleggelser. Tradisjonelt er sykehusopphold forbunet med et traume – men for disse barna blir det en del av livet. De må legges inn for undersøkelser, opperasjoner, rehabilitering og tilpassinger av medisinsk utstyr. Ting som ikke er traumatiske, men slitsomme, og som avsondrer barnet fra hverdagslivet.

Denne boken skal bidra til

å “normalisere” at man er innlagt på sykehus, og gjøre det til en naturlig del av hverdagen. Gjennom å inkludere og normaliser opplevelsene, vil man kunne reduserere det traumatiske ved slike gjenntatte opphold. Oppgavene i boken vil være av et slikt slag at de bidrar til aktivitet på sykehuset, samt skaper minner man kan ha med seg hjem, og som kan bidra til at man knytter sammen de ulike delene av livet.

En bok som innheolder historier barna kan kjenne seg igjenn i, samt informasjon om hvor man kan få hjelp til å takle ulike sider ved det å ligge på sykehus og å være adskilt fra famlien kan bidra til at barnet/ungdomen kan få bearbeidet dette.

Aktivitetene i boka kan bidra til at sykehusoppholdene blir mindre kjedelige, og at de blir inkludert i det normale hverdagslivet. Målet er at man skal kunne leve mens man er på sykehus – ikke bare vente.

2. prosjektet målsetning
Målet er å normalisere syhusinnleggelser, og gjøre disse mer meningsfulle for barn og unge.

Utarbeide en bok som inneholder barns egne historier fra sykehus, tips til aktiviteter som kan gjøre sykehusopphold lettere, samt praktisk informasjon rettet mot barn og unge i forhold til sykehusopphold, hvem man kan få hjelp av mv.

3. Prosjektets målgruppe
Barn og unge med kronisk sykdom som fører til gjenntatte sykehusinnleggelser. Boken vil ikke være diagnosespesifik, men fokusere på ulike sider ved sykehuslivet.

4. Prosjektets betyding.
Prosjektet kan gi barn og unge et verktøy som kan bidra til å normalisere sykehusinnleggelser, samt gjøre disse mer hverdagslige gjennom ulike aktiviteter og prosjekter. Dette kan bidra til å gi barna en mer helhetlig livsopplevelse.

5. Fredriftsplan
Prosjektet starter i januar med innsamling av historier og forslag til aktiviteter. Dette skjer igjennom intervju med barn og unge, samt literaturstudier.

Et utkast til boken skal være ferdig i juni. Denne forelegges en referansegruppe av barn og unge som leser igjennom og kommer med tilbakemelding.

Boken revideres før den sendes til trykking i november 2010.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0408.pdf

Sluttrapportsammendrag

Foreningen for Muskelsyke har gjennomført prosjektet «Syk – Igjen?» med støtte fra Ekstrastiftelsen. Dette prosjektet har kartlagt hvordan barn og unge som er kronisk syke opplever gjentatte sykehusopphold. På bakgrunn av kartleggingen har det blitt utviklet en bok: «Kunsten og kose seg på sykehus». Denne er en kombinasjon av hobbybok og mestringsbok, og kan brukes av barn og unge til å lære seg nettopp å kose seg på sykehuset og derigjennom gjøre oppholdet mindre ubehagelig og traumatisk.

Boken er trykket hos Licentia Forlag, og kan kjøpes i deres nettbokhandelen. Den kan også bestilles i bokhandlere og bibliotek over hele landet. Vi har sendt boken til barneavdelinger på sykehus i hele landet, samt delt den ut til barn og unge.

Prosjektleder/forsker

Laila Bakke-Larsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Sykehus – igjen?
Organisasjon
Foreningen for Muskelsyke
Beløp Bevilget
2010: kr 55 000, 2011: kr 124 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
30.12.2012
Status
Avsluttet