Syng for livet!

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Gospel Explosion jobber med bedring psykisk helse gjennom sang og korfellesskap. Kirkens SOS jobber med bedring av psykisk helse gjennom samtaler, og sammen har organisasjonene mange arenaer de kan jobbe for å gjøre hverandre større og sterkere på.

I 2020 utviklet Gospel Explosion en ny måte å tenke korfellesskap på, da vi ikke lenger kunne møtes fysisk. Utviklingen av hybridøvelser produsert med profesjonell lyd og bilde, ledet av gründer av Gospel Explosion Leif Ingvald Skaug sammen med et knippe utvalgte sangere, startet. Hybridøvelsene blir sendt på Facebook direkte, og alle som logger seg på kan kommentere i kommentarfelt, og være en del av fellesskapet fra sine hjem.

Målsetning: Tilby et fellesskap og en mulighet for å synge seg friskere og gladere fra der sangere logger seg på øvelsene. Spesielt for alle som ikke har et kor til vanlig, alle som ikke tør å møte på en korøvelse, og alle som ikke har tilbud der de bor. Gjøre Kirkens SOS mer kjent, både på nett og på fysiske samlinger. Jobbe aktivt for å rekruttere gode samtalepartnere for Kirkens SOS, blant Gospel Explosion sine sangere. Motvirke ensomhet og hjelpe mennesker til bedring av psykisk helse.

Deltakere: Gjennom bred promotering av Gospel Explosion Online-øvelser, vil mange få muligheten til å være med å synge. Mål er 2000 sangere, men dette tallet kan bli svært mye større.

Metode: Gjennom sang, oppmuntrende ord, humor, positiv stemning, kommentarer, topp kvalitet på lyd, bilde, nærbilder, blikkontakt gjennom skjerm, skapes nærhet og god stemning med alle som logger seg på og synger med. Informasjon om Kirkens SOS gir mulighet til å bidra for flere mennesker.

Tidsplan: Februar 2021 – juni 2022, hybridøvelser annenhver tirsdag. Samarbeidet med Kirkens SOS er langsiktig, også ut over prosjektperioden.

Forventet resultat: Bedring av psykisk helse og motvirkning av ensomhet for alle som deltar.

Prosjektleder/forsker

Leif Ingvald Skaug

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Syng for livet!
Organisasjon
Kirkens SOS
Beløp Bevilget
Kr 620.000
Startdato
26.05.2021