Tegnmateriale for døvblinde

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde har gjennom et 2-årig prosjektsamarbeid med Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) og Helse og Rehabilitering utviklet nytt kursmateriell i grunnleggende tegnkommunikasjon for døvblindblitte.

 

Kursmateriellet, en kursbok med tilhørende CD-ROM, er kalt ”Si det med hendene. Innføring i tegnkommunikasjon for døvblinde”. Materiellet inneholder foruten informasjon om kommunikasjonsformer for døvblinde, beskrivelse og tegninger/film av 16 håndformer, 2 håndalfabet, tall og 224 temategn. CD-ROM gir mulighet for forstørrelse, talesyntese og punkt.

 

Kursmateriellet er for nybegynnere i taktil tegnkommunikasjon og er tenkt brukt sammen med lærer, på Eikholt eller ved voksenopplæringen lokalt. Materiellet blir tilgjengelig for bestilling via Eikholt sin hjemmeside www.eikholt.no.

 

Prosjektleder/forsker

Elin Haugland

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Tegnmateriale for døvblinde
Organisasjon
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde
Org.ledd
Eikholt- nasjonalt ressurssenter for døvblinde
Beløp Bevilget
2008: kr 300 000, 2009: kr 300 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet