Trygg aktivitet for sårbare eldre blir mulig når møteplassen oppjusteres

Søknadssammendrag

Frivillige, og spesielt de over 65 år, er en stor og viktig gruppe av våre frivillige. Under pandemien, når vi så smått begynte å åpne opp igjen, ble det tydelig hvor problematisk det var å holde avstand. I tillegg ble vi oppmerksomme på dårlige lysforhold og dårlig luft på vaktrommene. Dette er viktige faktorer for å beholde de frivillige i tjenesten.

Vi ønsket å imøtekomme deres innspill, for de er berettiget: Det var ikke godt nok og ikke trygt nok for personer i risikogruppen. Det ble tydelig hvor lite tilrettelagt det var for å kunne håndtere godt smittevern i lokalene, spesielt på vaktrommene og tekjøkkenet. Og vi savnet det lille ekstra som skulle til for å føle seg ventet og møtt, selv når det bare er en medvakt en møter.

Oppjustering av de fysiske forhold i lokalene med forbedring av arbeidsmiljøet, gir også bedre muligheter med håndtering av smittevern.

Vi vil konkret prioritere de frivillige over 65. Det gjør vi ved å oppjustere lokalene med bedre muligheter for å overholde avstand, etablere et tekjøkken som kan benyttes selv med smitteutbrudd igjen, og oppjustere lys og luftforhold og store flater som lett kan rengjøres med antibac. Videre gir vi hver enkelt et personlig headset som er oppbevart på vaktromsbase.

Samarbeid med fagfolk og håndtverkere er nødvendig. Dette er allerede satt igang. Vi tror vi får ferdigstilt prosjektet før utgangen av februar 2022. Vi gleder oss til bedre fysisk arbeidsmiljø! Det er helsefremmende og ivaretar frivillige i deres viktige innsats.

Prosjektleder

Hilde Aarthun Hasselgård

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Trygg aktivitet for sårbare eldre blir mulig når møteplassen oppjusteres
Organisasjon
Kirkens SOS
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
04.08.2021